June 21  21:00 Johan Cruyff Arena | Amsterdam
watch live on Dhiraagu TV Dhiraagu Play
North Macedonia Flag of North Macedonia
21:00
Flag of Netherlands Netherlands

Maldives +

187
71,896
66,379
5,311
206
46
62
315,156
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ތިން ލޯންޗުގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެނދުން

މާލެ- ޖޫން 17، 2021:މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތިން ލޯންޗެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވެ އެނދުން:އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ހެނދުނު 6:13 ހާއިރު ކަމަށާއި އަނިޔާވި އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

15
3 days