Maldives +

89
25,525
22,429
3,029
67
78
265
268,459
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނަން ފެށުން: 65 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި. އެއީ 178،280 މީހުން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

31
5 hr