Maldives +

72
84,362
82,567
1,564
231
20
0
391,738
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ސިފައިންގެ ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުން

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 27، 2021- އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކަޑެމީގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުގައި ދުވަނިކޮށް، މަރުވެގެން ވެއްޓުނު އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމްގެ ޖަނާޒާ އާ ސަހަރާގައި: އއ. ހިމަންދޫ ރޯޒް މީޑް ސުލްތާންގެ މަރާއެކު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އާއި މުޅި ގައުމަށް ވެސް ވަނީ ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބިފައި. ލާންސް ކޯޕްރަލްގެ ރޭންކުގައި ހުރި ސުލްތާންގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު މާލެ ގެނެސް އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ބޭއްވިއިރު، އާއިލާގެ މީހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން އަދި ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

25
14 hr