Maldives +

111
86,088
84,623
1,230
235
17
0
393,611
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕު: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު ދެ މެޗު

ހުޅުމާލެ- ޑިސެމްބަރު 5، 2021: ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސެލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފަހު ދެ މެޗު: މި ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްޕީއެލް 5-1 ލަނޑުން ވެމްކޯ ބަލިކުރިއިރު، ޕޮލިސް ކްލަބުން ވަނީ 5-0 ޓްރޭޑް ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. ސެމީގައި ސިފައިން ވާދަކުރާނީ ވެމްކޯއާ ދެކޮޅަށް. އެމްޕީއެލް ވާދަކުރާނީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

15
2 days