MIHAARU WORLD CUP COVERAGE

10 Dec | 20:00

Al Thumama Stadium

Morocco

0

vs

0

Portugal

Morocco

28%

Draw

8%

Portugal

64%

5,297 Predictions

11 Dec | 00:00

Al Bayt Stadium

England

0

vs

0

France

England

24%

Draw

9%

France

67%

4,956 Predictions
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަން ފެށުން

މާލެ- ޑިސެމްބަަރު 8، 2022: ސިނަމާލެ ބްރިޖު، ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށުން. އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ލިންކް ރޯޑްގެ އައިލެންޑް އޭރިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި ސްޓްރަކްޗާގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްދެއްވީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް މާޓިން ރެއިސާ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިން. އެ މަޝްރޫއުން އަހަރަކަށް އުފައްދާ 7.3 މިލިއަން ކަރަންޓް ޔުނިޓުގެ ސަބަބުން، ގާތްގަނޑަކަށް 15 އާއި 20 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ. މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އިން ހިންގާ އެކްސެލެރޭޓިން ސަސްޓެއިންބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުވަލް އެނާޖީ (އެސްޕަޔަ) ޕްރޮޖެކްޓެ.-- ފޮޓޯތައް :ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

19
1 day