02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 6
ޓެސްޓުން ފާސްވީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް ތައްޔާރުވުމުން

ރާއްޖެ އިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކަށް ވާނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބުން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނުން ފާސްވީ ވެސް އެ...

April 02, 2020 56
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން...

26 މާޗް

March 26, 2020 18
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީވާނަން: ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މޫސާ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 20, 2020 23
ކޮވިޑް 19: ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން ތައުރީފާއި ޝުކުރު

ކޮވިޑް 19ގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން ފަރުކޮޅުފުށިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫ އަށް ލި އިޓަލީގެ، އުމުރުން 70 އަހަރުގެ މީހާ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ މުޅިން ރަނގަޅުވުމާ އެކު އެ މީހުންނަށް...

March 20, 2020 63
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 9
ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 6
"ސިއްހީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުންނަވާ"

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވުމަށް ހެލްތުމިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

March 15, 2020 20
ކޮވިޑް-19: ޑަބްލިއެޗްއޯއިން 5000 ޓެސްޓްކިޓް ދީފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން ރާއްްޖެ އަށް 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 38
އިންޑިއާގެ ޓީމުން ހާއްސަ ތަމްރީނުތައް ދޭނެ

ކޮވިޑް-19 ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވައިދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް...

March 13, 2020 28
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމީން ދެއްވީ ސާބަސް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަކީ މިހާތަނަށް ގައުމީ ހަފުލާތަކާއި ވަރަށް މުހިންމު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ނޫނީ ޓުވީޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް، އަމިއްލަ ޓުވިޓާ...

12 މާޗް

March 12, 2020 56
އިގްތިސާދަށް ވަރަށްބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އެބަ އަންނަ ކަމަށާއި އެ ރޯގާގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލޮޅުން އަރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްްޖެ ހިމެނޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ލަފާކުރާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހަައްމަދު...

March 12, 2020 7
އިންތިހާބުގެ ތާރީޚަށް ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވާނެ: އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމުގެ މިންވަރު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ތާރީހާ ހިސާބަށް ދާއިރު، ބޮޑެތި އެއްވުންތައްް ބޭއްވޭ ވަރަށް...

March 12, 2020 64
ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށްފި

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެންމެ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން، އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް، އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި ބާރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަަމަށް ހެލްތު މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 173 މީހެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ފޮޒިޓިވްވި ދެ ބިދޭސީންނާ އެކި ގޮތް ގޮތުން ގުޅުން ހުރި 173 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2020 37
މިއީ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވީ ވަގުތު: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ސަރުކާރުން އިސްކަން ދިނީ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ ޚަބަރު ގެނެސްދީ ހަގީގަތް ހާމަކުރަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުނުވެ،...

07 މާޗް

March 07, 2020 109
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޓެސްޓްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި އެތަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ދެންމެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

March 07, 2020 33
ދޮޅު ގަޑިއިރު ކުރީ އެންމެ ސުވާލެއް: ތައްޔާރުތޯ؟

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ ބަޔަކު ފެނި، އެކަމާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރަން ސަރުކާރުން ރޭ ބޭއްވި މުހިންމު ޕްރެންސް ކޮންފަރެންސްގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުވި ގޮތުން...

March 07, 2020 43
ކޮވިޑް-19:އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރު

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ރޯގާ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ ނާންނާނެ ކަމަށް ބެލުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ބަލި ފެތުރި، ކުރިމަތިވެދާނެ އެންމެ...

03 މާޗް

March 03, 2020 20
ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ރާއްޖޭން އެކަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވެއް ނޫން

ޗައިނާ އިން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އެއްވެސް މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 16
ހެލްތުގެ 20 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ 20 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 18
ކޮވިޑް19އަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 43
ރައީސް އަންގަވަނީ ކަންކަން އަވަހަށް ކުރަން: އަމީން

ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިރުޝާދަކީ ލަސްނުކޮށް، ކަންކަން އަވަހަށް ކުރުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 94
ތިން ރަށެއްގެ އާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ރީތި ކުރެހުންތަކަކުން!

ހއ. ދިއްދު އާއި ބ. އޭދަފުށީ އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ އިމާރާތް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ރީތި ކުރެހުންތަކެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2020 59
އަމީނަށް ވެސް މި ފަހަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންނާ މެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 29
ހެލްތުގެ ޕީއެސްގެ ޝަރުތަށް ދެ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ދެ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.