26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 4
މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ އޮފީހެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގު (އެމްޑަބްލިއުއެލް) ގެ އޮފީހެއް ހަދަން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ރާއްޖެ-އީޔޫ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ރާއްޖެ- ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮންނަ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 8
ޖަޕާނުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 117 މިލިއަން ރުފިޔާ (7.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 9
ރާއްޖެ-އީޔޫ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުމުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ލަންކާ އަށް ރާއްޖޭން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި އޮތަސް، ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 37
ބޭނުންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު ޗައިނާއިން އެހީވާނެ: ސަފީރު

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބައެއް ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއްޖޭން އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅަކު ވެސް އެ ގައުމު އޮންނާނެ...

November 18, 2020 2
މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެރިފް އުވާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެތެރެ ކުރާ ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ ރައީސް ދެއްވި ހަދިޔާއެއް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާލޭގެ ބޮޑު ގަނޑުވަރު ގޯތީގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަކީ، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 8
އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކޮށްފި

އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާއި ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 23
ތާށިވި މަސް ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވި އެ ގައުމުުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މަހުގެ ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2020 26
ރާއްޖޭގެ ދަރަނިތައް ފަސްކުރަން ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމާ ހެދި، ރާއްޖޭގެ ދަރަނިތައް އަނބުރާ ދެއްކުން އަންނަ އަހަރު ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 18
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަށް ސައުދީގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ދައިދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ތާއިދުކުރާކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 55
ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާއިން އެހީދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ، "ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 4
ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޔޫއެންޑީޕީން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 8
ރާއްޖެ-އިިންޑިއާގެ ގުޅުން ޝާހިދުގެ ފޮޓޯތަކުން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގުޅުން ބަދަހި ދެ ގައުމެވެ. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮތްގުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްކެވީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް މިއަދު 55 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭނާ އާންމު ކުރެއްވި ފޮޓޯތަކުންނެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 49
ޕޮމްޕިއޯ އުޅުއްވީ ދޭތެރެޖައްސަން: ޗައިނާ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ދޭތެރެ ޖައްސަން ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 7
މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އެމެރިކާ އެހީވާނެ: ޝާހިދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދަން މަަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެެރިވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަަމަށް ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން...

October 28, 2020 32
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމީ ފިތުނަ އުފެއްދުން: ސަރުކާރު

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ގަސްތުގައި ހިންގާ އަމަލުތައް ކަމަށާއި އެކަން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 3
އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މި ހާލަތުގައި އިހްސާސްވޭ: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މިހާރު އިތުރަށް އިހުސާސްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 4
އަރަބި އެމެބްސެޑަރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 15
"ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެކުރަން ހުރަހެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މަސް، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެކުރަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 9
ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިިމް އަމީރު ޗައިނާގެ ސަފީރާ އެކު މިިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 1
އާސިއާންގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ނޭޝަންސް (އާސިއާން)ގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.