18 މެއި

May 18, 2020 23
ކެނެޑާއިން ރާއްޖެ އަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކެނެޑާ ސަރުކާރުން އެއް މިިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި އެވެ.