30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020 5
އައްޑުއަށް ގެންދިޔަ ފަސް ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ގދ.ތިނަދޫން އައްޑުއަށް ގެންދިޔަ ފަސްކިލޯގެ ޑްރަގް ރޭ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ، ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
އައްޑޫގައި ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަލުން ހައްޔަރު

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ، ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ، އެ ރަށު ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން މުރާޖައާ ކުރުމުން އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 35
އައްޑޫގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ ގެއްލުންވާތީ: ފިރާގު

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަންއިން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ، ހަމައެކަނި އައްޑުއަށް ދަތުރުކޮށްގެން ގެއްލުންވާތީ ކަމަށް، އެ އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓަރު އޭސް އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2020 24
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި މިއަދު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

June 21, 2020 36
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ބިދޭސީންނަށް އައްޑޫގައި ނުތިބެވޭނެ!

ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް އަދި ސަރުކާރުގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބިދޭސީން އައްޑޫގައި ނުބައިތިއްބަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން...

June 19, 2020 13
ދަލެއްގައި އޮޅި ވެލަޔާއި މިޔަރާއި މަޑިތައް މަރުވެފައި!

ސ. ހުޅުދޫގެ ބަނދަރާ ދިމާލު އަތިރިމައްޗަށް ސާނީ އާއި އޭނާގެ ރައްޓެހިންތަކެއް މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދިޔައީ ފޮޓޯ ޝޫޓަކަށެވެ. މެންދުރު ފަހު 3:00 ހާއިރު ފޮޓޯ ނަގައި ނިންމާލުމަށް ފަހު،...

18 ޖޫން

June 18, 2020 8
ތިން މީހުންގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގޭބަަންދަށް

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ގޭބަންދަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2020 17
މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް!

އަމިއްލަ އަށް ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި ސަމާލުކަން ހޯދި އައްޑޫ މީދޫގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މުއީދު އިލެކްޓްރިކް ފޭސް މާސްކެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 8
އައްޑޫގައި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ބާއްވަނީ

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 14
މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުން ކެނަރީފް ރިސޯޓު ބަންދު ކުރަނީ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓުގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ އަހަރަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2020 17
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަނީ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 55
އައްޑޫގައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހުންނަ އީކުއޭޓާ ވިލެޖްގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 22
މަގުމަތިން ހޮވި ފައިސާ ހަވާލުކުރި މީހާ އަށް ޝުކުރު

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގަކުން 100،000ރ. ހޮވި ބިދޭސީ މީހާގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ފައިސާގެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

June 11, 2020 4
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަން...

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ހުޅުމީދޫ ތާރުމަގު އޮގަސްޓަށް ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ އައްޑޫ ހުޅުދޫ/މީދޫގެ ބޮޑު މަގުގެ 80 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް...

June 10, 2020
އެލައިޑްގެ އައްޑޫ އޮފީސް އަލުން ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކުރިތާ ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެލައިޑް އިންޝޫރަންސްގެ އައްޑޫ އޮފީސް އިއްޔެ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 15
ބިދޭސީއަކު މަގުމަތިން ހޮވި 100،000ރ. ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގެއްގެ މަތިން ބިދޭސީއަކު ހޮވި 100،000ރ. ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 08, 2020 17
އައްޑޫ އައިއެމްޑީސީން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އައްޑޫ...

June 08, 2020 12
ތިން ރަށަކަށް ޕީސީއާރު މެޝިން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަަލަން ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކުރާ މެޝިންތައް އައްޑު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ބ. އޭދަފުއްޓަށް ހޯދަމުން އަންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

June 07, 2020 37
ދެ ކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ، އެއް ކާރު ވެއްޓުނީ މޫދަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ދަންވަރު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ދެ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކްސިޑެންޓުވެ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކާރު މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހާ ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
މީދޫ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މިއަދު ހެނދު ގެއިން ނުކުތް ގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން އައްޑޫ އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާއިލާ އާއި ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

June 05, 2020 4
އައްޑޫގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދީފި

ފުލުހުންގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން ހަވީރު 6:00 އަށް

04 ޖޫން

June 04, 2020 78
އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއިމްސްއަކަށް ނުލިބުނު

ކުރިން ބަލިޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލަން ހަދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން އައްޑޫ ފޭދޫގައި ހިންގާ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއާ އިން އެދުމުން އެ ހުއްދަ ނުދޭން ހެލްތު...

June 04, 2020 42
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ރައީސް ބައްލަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން އެ ތަނުގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2020 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ފާރަވެރިވާނަން: އިންތި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ފާރަވެރިވެ ބަލާނެ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު...

June 03, 2020 88
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލަކުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް...

June 03, 2020 19
އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ބަންދު، ޑެލިވަރީ ވެސް ނެތް

އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ނުހުޅުވާ ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަނެއްކާ ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 19
އައްޑޫގެ ހުސްބިންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިންޒާރެއް

އައްޑޫގައި ހުރި ހުސް ބިންތަކުގައި ބައެއް މީހުން ހުއްދައަކާ ނުލައި އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކައުންސިލުން ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 5
އައްޑޫ ބިންތަކުގެ ކުލި ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

އައްޑޫން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދޭން ކައުންސިލުން ނިންމައި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.