19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 41
އިބޫ ޒަހަމްވީ އަންހެނުންގެ ދަބަހުގައި އޮތް ކަޓަރަކުން!

ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ)ގެ ގަޔަށް ރޭ ވަޅި ހަރައިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، އެއީ އެކްސިޑެންޓަކުން ވީ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 7
ވަޅީގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާއާ ދިމާވެއްޖެ

މާލޭގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދިން މީހާއަކީ ކާކުކަން އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެފްބީގައި ލިއުނު ޕޯސްޓާ އެކު އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ޒަހަމްވި މީހާ އާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 13
ވަޅީގެ ހަމަލާއިން ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ ހޯދަނީ

މާލޭގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ "ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން" މީހާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން، އޭނާ ހޯދަން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެދެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ވަޅި ހެރުމުން ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
ފޭކް މެޑިކަލް ރިޕޯޓު "ހެދި" މީހަކު އަލުން ބަންދަށް

ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ސައްހަ ނޫން ރިޕޯޓްތަކެއް ހެދި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަލުން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.