23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
ޗައިނާއަށް ދާ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން އޭޑީކޭ

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.