18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 6
ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުން: ފަރުވާ އާއި ދުޢާއިން އުއްމީދު

މަރިޔަމް އަރޫޝާ އާއި މުހައްމަދު ހަލީމްގެ އަލަތު ދަރިފުޅު އުފަންވީ އެކަމަށް ތައްޔާރު ވެސް ނުވެ ތިއްބަ އެވެ. ވިހާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ކުރާ ތާރީހަށް ދެ މަސް އޮތުމުން ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހޯދަ އެވެ. އެކަމަކު ގަދަ ވޭނަށް ފަހު ބަނޑަށް އެންމެ 27 ހަފުތާގައި އަރޫޝާ ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ ބަރުދަނުގައި 600 ގްރާމް ވެސް ހަމަ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 36
ތަދުނުވާ ގޮތަށް އޭޑީކޭގައި ވިއްސަން ފަށައިފި

ތަދު ނުވާ ގޮތަށް ވިއްސުން ނުވަތަ ޕެއިންލެސް ލޭބާގެ ހިދުމަތް އޭޑީކޭގައި ރަސްމީކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.