16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 73
"މަކަރު ހަދަނިއްޔޭ" ބުނި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ އަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 14
އޭޑީކޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް އެކްރެޑިޓް ކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޒަމާނީ އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އޭޑީކޭއިން ރޭ އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 8
އޭޑީކޭގައި ޕީއާރުޕީ އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ފަށައިފި

އޭޑީކޭގައި ޕްލެޓްލެޓް ރިޗް ޕްލާސްމާ (ޕީއާރުޕީ) އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފެށި މި ފަރުވާ އަކީ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހުޅުތަކާއި މަސްތަކުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ނުފިލައި ހުންނަ ތަދުތަކާއި އެހެން ވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖަހާ އިންޖެކްޝަނެކެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 2
ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ލެބެއް އޭޑީކޭގައި

ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭގައި ލެބޯޓެރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 9
އޭޑީކޭގައި ދިހަ ބުރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންގެއް ހަދަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ދިހަ ބުރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންއެއް ހަދަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
އޭޑީކޭގައި އެޗްޑީޔޫގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހައި ޑިޕެންޑެންސީ ޔުނިޓް (އެޗްޑީއޫ)ގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތެކެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 24
ބިޔަ މަޝްރޫއަކާ އެކު އޭޑީކޭ އާ ހަރުފަތަކަށް

ރާއްޖޭގައި ހުރި އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިއޭޓަރު ކޮމްޕްލެކްސްއަކާއި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. މި ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 18.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި އަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މިއީ އޭޑީކޭ އިން މާޒިޔާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުކަން ކުރާ ތިން ވަނަ އަހަރު. އޭޑީކޭ އިން އަންނަނީ މާޒިޔާގެ ކޯ ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ހަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މާޒިޔާ އާއި އޭޑީކޭއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް އޭޑީކޭ އާއި މާޒިޔާ އިން ބުނޭ.