31 ޖުލައި

July 31, 2016 2
ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ލެބެއް އޭޑީކޭގައި

ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭގައި ލެބޯޓެރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 9
އޭޑީކޭގައި ދިހަ ބުރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންގެއް ހަދަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ދިހަ ބުރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންއެއް ހަދަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
އޭޑީކޭގައި އެޗްޑީޔޫގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހައި ޑިޕެންޑެންސީ ޔުނިޓް (އެޗްޑީއޫ)ގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތެކެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 24
ބިޔަ މަޝްރޫއަކާ އެކު އޭޑީކޭ އާ ހަރުފަތަކަށް

ރާއްޖޭގައި ހުރި އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިއޭޓަރު ކޮމްޕްލެކްސްއަކާއި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. މި ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 18.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި އަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މިއީ އޭޑީކޭ އިން މާޒިޔާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުކަން ކުރާ ތިން ވަނަ އަހަރު. އޭޑީކޭ އިން އަންނަނީ މާޒިޔާގެ ކޯ ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ހަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މާޒިޔާ އާއި އޭޑީކޭއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް އޭޑީކޭ އާއި މާޒިޔާ އިން ބުނޭ.