13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހިސާބުން މި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "ދި އޯގޭނިކް ފާމަސީ" ރާއްޖެ އަށް

"ދަ އޯގަނިކް ފާމަސީ"ގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކިމް އަދި ކްލޯއި ކާޑޭޝިއަން، ރީޓާ އޯރާ، ޓޭލާ ސްވިފްޓް، މައިލީ ސައިރަސް އަދި މެޑޯނާ ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ބޭނުންކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެކަމުން ވެސް، އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅުކަން އެނގިގެންދެ އެވެ. އޯގަނިކް ފާމަސީގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 13
މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާއެއް!

މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ހުރި ޝިފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދީސްގައި އައިސްފައިވާ އެއްޗަކީ ކަޅު ދިރި އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް ކަޅު ދިރި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ބްލެކް ސީޑް ހާބް ކުންފުނީގެ ފަތާރުން ކަޅު ދިރި އަޅައިގެން އުފައްދާފައިވާ...

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ބޯޖަސް އޮލިވް އޮއިލް، އެތައް ފައިދާއެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއްބަސްވާ ކަމެކެވެ؛ އޮލިވް އޮއިލް އިން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ ކަމެވެ. ދިރާސާ އަކަށް ފަހު، ދިރާސާ އަކުން އެކަން އިތުރަށް މި އަންނަނީ ޔަގީން ވަމުންނެވެ.