24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 5
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާގެ އިނާމަކަށް މިފަހަރު 200،000ރ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ، މި މަހު 29 ގައި، 200،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމަކާ އެކު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.