01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 11
އުރީދޫއަށް 15: ހިދުމަތްތަކުގައި ދެވަނައެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މުސްކުޅި ގޮތް ބަދަލުކޮށްލަދިނީ އޮގަސްޓް 1، 2005 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ވަތަނިއްޔާ އަދި މިހާރު ނަމަ އުރީދޫންނެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު އަތް ފޯރާ އަގުތަކުގައި އޭރު ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރި ވަތަނިއްޔާ 2013 ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް ރީބްރޭންޑްކުރި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 6
ވިކްރަމް: އުރީދޫ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަ މޭސްތިރިޔާ

އުރީދޫން ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޭދަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި އާ ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފަ...