10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗު މާލޭގައި އޮންނާނެ: އޭއެފްސީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ޝެޑިއުލްގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 11
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗު ކުޅެން ހުރަހެއް ނެތް: އެފްއޭއެމް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލޭގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅޭ މެޗު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
ނިއު، އައިޒޯލް އަދި ބަންގްލަދޭޝް ޓީމު އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިންޑިއާގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން އައިޒޯލް އެފްސީ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ލީގު ޗެމްޕިއަން އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ޕްލޭއޮފުން އަންނަ ޓީމަކާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 3
އަމާޒަށް ވާސިލްނުވިޔަސް މާޒިޔާ އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް!

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުން ވެލެންސިއާ ކެޓުމާ އެކު އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަކަށްވީ މާޒިޔާ އެވެ. އުއްމީދީ ފެށުމަކާ އެކު މާޒިޔާ އިން މި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެވެ. ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް ޖުމްލަކޮށް ކުޅުން ރަނގަވެޅެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިގެން ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބެން އޮތްއިރު...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ހައްގު: ބެންގަލޫރު ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް 1-0 އިން މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެވުނީ ނަސީބު އެހީވުމުން ކަމަށާއި މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ހައްގުވާ ކަމަށް ބެންގަލޫރުގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯނާގެ...

June 01, 2017 9
މިއީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ނޫން: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން މާޒިޔާ އަށް ޖާގަ ގެއްލުނުއިރު، ރޭގެ މެޗުގައި ބެންގަލޫރުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އިހުތިރާމެއް...

31 މެއި

May 31, 2017 21
މާޒިޔާ އަށް ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ބަލިވެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

May 31, 2017
ތަށްޓެއް ނުލިބުނަސް މާޒިޔާ މެޗަކީ ފައިނަލެއް: ރޮކާ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދަން މިއަދު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ތަށްޓެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަށް ފައިނަލެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯނާގެ...

May 31, 2017 2
"މާޒިޔާ އަށް ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައިދޭން ބޭނުން"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުން މާޒިޔާ އަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 3
ބެންގަލޫރުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިންޑިއާ އެފްއޭ އަށް

ގާތްގާތުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ޖެހި ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ބެންގަލޫރު އެފްސީން އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 5
ބޮޑު މެޗަށް އަސަދުﷲ ފިޓްވެ މާޒިޔާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބޮޑު މެޗަށް ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ފިޓްވެ، މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 2
"ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރަން"

ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދައްކާ ހިތްވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 1
ބެންގަލޫރު ބަލިވެ މާޒިޔާ އަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މޯހަން ބަގާން އަތުން 3-1 އިން ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބަލިވުމުން މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 17, 2017 8
އަބަހާނީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން އަބަހާނީ ލިިމިޓެޑް ޑާކާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2017
ފުރުސަތު ދަމަހައްޓަން އަބަހާނީ ބަލިކުރަންޖެހޭ: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ދަމަހައްޓަން މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ބަލިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ...

16 މެއި

May 16, 2017 1
"މިއީ އަނެއް ބުރަށްދާން މަސައްކަތް ފަށަންވީ ވަގުތު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާދަމާ ހަވީރު ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ...

May 16, 2017 2
އުފާވެރި ހަނދާންތަކަކާ އެކު މަމިޗް ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖެ އަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިދިން އުފާވެރި ހަނދާންތައް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑްރަގޯ މަމިޗްގެ ހިތުގައި އަދިވެސް ހަރުލާފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު...

04 މެއި

May 04, 2017 5
ފަހުރުވެރި މޮޅެއް، މީގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑު: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިއްޔެ މާލޭގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 5-2 އިން މާޒިޔާ ހޯދީ ފަހުރުވެރި މޮޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ...

May 04, 2017 2
ވަރުގަދަ ބެންގަލޫރުގެ މައްޗަށް އަބަހާނީ ކުރިހޯދައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރޭ އިންޑިއާގެ ވަރުގަދަ ބެންގަލޫރުގެ މައްޗަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ 2-0 އިން ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 5-2 އިން މިއަދު ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

May 03, 2017
"މާޒިޔާ ވަރުގަދަ، 100 ޕަސެންޓް ދޭން ޖެހޭ"

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަކުރަން ޖެހޭ މާޒިޔާ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް 100 ޕަސެންޓް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާންގެ މިޑްފީލްޑަރު...

May 03, 2017 1
ފައިދާ ނެގޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ލިބިގެން: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު މޯހަން ބަގާނާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުމުގެ ފައިދާ ނެގޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ލިބިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ...

02 މެއި

May 02, 2017 1
ހާލަތަށް ބެލުމެއް ނެތް، މާޒިޔާގެ އަމާޒަކީ މޮޅެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާދަމާ މާލޭގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މާޒިޔާ އަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަންތައްތަކަށް...

May 02, 2017
މާޔޫސްކަމުން އަރައިގަންނަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

އިންޑިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަހު ވަގުތު ފެނަށް ދިއުމުން ކުޅުންތެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017
ބަލިވިޔަސް ޓީމަށް ނުބައި އަސަރެއް ނުކުރާނެ: ބަގާން

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް މޯހަން ބަގާން ޓީމަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސަންޖޯއީ ސެން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 5
އުމެއިރުގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

މުހައްމަދު އުމެއިރުގެ ލަނޑާ އެކު އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 1-0 އިން މިރޭ މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

April 19, 2017
މިވަގުތު ސަމާލުކަންދެނީ މާޒިޔާ މެޗަށް: މޯހަން ބަގާން

އައި-ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު މުހިއްމު މެޗެއް އޮތަސް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އޮތީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
ތިން ވަނަ މޮޅާ އެކު ބެންގަލޫރަށް ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

April 18, 2017
އަމިއްލަ ބާރު ދަމަހައްޓަން މާޒިޔާ މުހިއްމު މެޗަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ބާރުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މާޒިޔާ އަށް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ.

April 18, 2017
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް މޯހަން ބަގާން އިން ރިޒާވް ޓީމެއް؟

އައި-ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިޒަވާލްއާ ދެކޮޅަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮތުމުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 7
މާޒިޔާ ކީޕަރު ޓީމުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ހަވީރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން މާޒިޔާ 1-0 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ވަނީ އޭނާ އަތުން ހެދުނު ގޯހަކުން ކަަމަށާއި އެކަމަށް މައާފަށް އެެދޭ...

April 05, 2017 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ މޯހަން ބަގާން ދެ ވަނަ އަށް

ފަހަތުން އަރައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް އީ ގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަރައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 23
މާޒިޔާ ކޯޗު ބަސް ހުއްޓިފައި!

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިއަދު ހަވީރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ފަހު ސިކުންތުގައި ބަލިވުމާ އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެއްޖެ ކަމަށާއި ދެން ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ މި މެޗުން ފިލާވަޅެއް ހޯދުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔަން ސެކުކޮސްލީ ބުނެފި އެވެ.

April 04, 2017 10
ފަހު ސިކުންތުގައި ބެންގަލޫރުން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު ޖޯން ޖޯންސަން ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނައިގައި އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން...

April 04, 2017 6
މާޒިޔާ ވެސް ވަރުގަދަ، ޕްރެޝަރެއް ނެތް: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މާޒިޔާ ވެސް އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 3
ޗެތުރީއަކީ މެސީއެއް ނޫން: ރޮކާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ...

April 03, 2017 4
"ބެންގަލޫރު ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ އަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ"

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެގެން ނަތީޖާ...