09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން އެއްވަނަ ނަޝާ އާއި ރިފްޒާއަށް

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ބައިން ފާތިމަތު ނަޝާ އަލީ އަދި ހަޔަ ސެކަންޑްރީ ބައިން އާމިނަތު ރިފްޒާ އެއްވަނަ ހޯދައިިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 2
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން މިއަހަރު ބޭއްވި އެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނާއި އެ ސްކޫލަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތައް ރޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.