04 މެއި

May 04, 2020 10
ވޮލެންޓިއަރުން ކަދުރު ބެހީ ފަގީރުންނަށް އެކަނި

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ބަހާފައިވަނީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 7
ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލަންޓިއަރުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.