18 މެއި

May 18, 2020 12
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތުގައި އުޅޭ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މަހްލޫފް ކަރަންޓީންވާން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.