18 މެއި

May 18, 2020 12
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތުގައި އުޅޭ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މަހްލޫފް ކަރަންޓީންވާން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 13
15 ދުވަހަށް ފަހު މަހްލޫފް އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީގައި

އިހްސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަކަށް ފަހު ފަހު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 50
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވެސް މުދާ އުފުލުމުގައި

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމަށް ވޮލަންޓިއަކުރި މީހުންނާ އެކު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

April 18, 2020 2
ޑެލިވަރީކޮށްދޭން 300އަށް ވުރެ ގިނަ ވޮލަންޓިއަރުން

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ފިހާރަތަކުން އާއްމުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން 300...