04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 58
ސިޔާސީ މީހުން ވޯޓުފޮއްޓާ ހަވާލުވެގެން ތިބޭތީ ފާޑުކިޔަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން ނަގާފައިވާތީ އެކަމާ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 26
ނަތީޖާ ޝީޓު ވަގުތުން ފެންނަން ހުންނާނެ: އީސީީ

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓް، ވޯޓު ލާ ނިމުމާއެކު ވޯޓިން މަރުކަޒުގައި ހަރުކޮށް އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 41
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ޖަހާ ގޮތަށް ލިޔެވުނީ އޮޅުމަކުން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ހިމަނަންވާނެ ކަމަށް ބުނެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދު ނެރެވިފައި ވަނީ ގެޒެޓް ކުރުމުގެ ކުށަކުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 70
ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކަރުދާހުގައި އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހަނީ

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 32
ޗާންސެލަކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދިނުމުން ޝަހީމަށް ފާޑުކިއުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަލުން ނުކުންނެވިއިރު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވަން ނިންމެވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 11
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ފަހު، ހުކުމް ކުރުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސް ކުރުމަށް ފަހު، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ނިންމާލައިފި...

01 ޖުލައި

July 01, 2018 36
ނިހާނަށް ސުވާލެއް: އިބޫގެ ނަން އޮންނާނެތަ؟

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ނަން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އޮންނާނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާންގެ އަރިހުން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

29 ޖޫން

June 29, 2018 86
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ނަޝީދަށް ތައުރީފް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތައުރީފް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 1
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ އަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 35
ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 12
މަހުލޫފަށް ޑިމޮކްރަސީއާ ގުޅޭ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުގެ ދާއިރާގައި ކެރިގެން، ބިރެއް ނެތި އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް، ޑިމޮކުރަސީގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އިބޫ: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނަމަ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

June 03, 2018 13
މަހްލޫފްގެ ފަހު ބަސް: އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިންސާފުވެރި...

20 މެއި

May 20, 2018 1
މަހްލޫފްގެ މައްސަލައެއް ބަލާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އޭނާ މިއަދު...

May 20, 2018 2
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭގައި މާސްކް ބެހި ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން މިއަދު...

15 މެއި

May 15, 2018 21
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމެއް އިއްވާ: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އިއްވުމަށް މަހްލޫފް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 3
މަހްލޫފަށް ކުރި ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ކޮށްފައިވާ ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 6
މަހްލޫފް މިނިވަންކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ ޒަމީރުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 5
ވަކީލަކާ ނުލައި ކުރިއަށްދާން މަހުލޫފް ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ އިސް ވަކީލް، ނާޒިމް ސައްތާރު މައްސަލައަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން ވަކީލަކާ ނުލައި...

April 24, 2018 1
މަހުލޫފުގެ މައްސަލައަކުން ވަކީލް ނާޒިމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ވަކީލު، ނާޒިމް ސައްތާރަށް އެ މައްސަލާގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 5
މަހްލޫފާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ދައުވާ ހަމަނުޖެހޭ: ވަކީލުން

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ...

April 23, 2018 8
ފާޅުކުރީ ހިތުގެ އުދާސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު :މަހްލޫފް

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޓުވިޓާގައި ފާޅުކުރެއްވީ ހިތުގެ އުދާސްތައް ކަމަށާއި ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށްކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ބުދަ ދުވަހު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.