26 ޖޫން

June 26, 2018 1
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ އަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 35
ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 12
މަހުލޫފަށް ޑިމޮކްރަސީއާ ގުޅޭ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުގެ ދާއިރާގައި ކެރިގެން، ބިރެއް ނެތި އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް، ޑިމޮކުރަސީގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އިބޫ: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނަމަ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

June 03, 2018 13
މަހްލޫފްގެ ފަހު ބަސް: އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިންސާފުވެރި...

20 މެއި

May 20, 2018 1
މަހްލޫފްގެ މައްސަލައެއް ބަލާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އޭނާ މިއަދު...

May 20, 2018 2
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭގައި މާސްކް ބެހި ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން މިއަދު...

15 މެއި

May 15, 2018 21
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމެއް އިއްވާ: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އިއްވުމަށް މަހްލޫފް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 3
މަހްލޫފަށް ކުރި ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ކޮށްފައިވާ ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 6
މަހްލޫފް މިނިވަންކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ ޒަމީރުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 5
ވަކީލަކާ ނުލައި ކުރިއަށްދާން މަހުލޫފް ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ އިސް ވަކީލް، ނާޒިމް ސައްތާރު މައްސަލައަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން ވަކީލަކާ ނުލައި...

April 24, 2018 1
މަހުލޫފުގެ މައްސަލައަކުން ވަކީލް ނާޒިމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ވަކީލު، ނާޒިމް ސައްތާރަށް އެ މައްސަލާގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 5
މަހްލޫފާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ދައުވާ ހަމަނުޖެހޭ: ވަކީލުން

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ...

April 23, 2018 8
ފާޅުކުރީ ހިތުގެ އުދާސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު :މަހްލޫފް

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޓުވިޓާގައި ފާޅުކުރެއްވީ ހިތުގެ އުދާސްތައް ކަމަށާއި ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށްކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ބުދަ ދުވަހު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު

މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މަހްލޫފް ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވައިގެން ކުރި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 27
ޓެރަރިސްޓުން؟ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޓެރަރިސްޓުންތަ؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމުތަކަށް ގޮހެވެ. ބައެއް މީހުން އެ ގައުމުތަކުގައި މަރު ވެސް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 15
މަހްލޫފް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް...

April 04, 2018 4
މަހްލޫފް ހައްޔަރު ކުރުމުން ޕީޖީއޭ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަންސް (ޕީޖީއޭ) އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 1
މަހުލޫފް ވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މަހުލޫފު ބަންދުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 13 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 18
މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 13 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2018 12
މަހްލޫފް މިރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ...

07 މާޗް

March 07, 2018 16
މަހްލޫފް "ސިއްރުން" މާލެގެނައި ސަބަބު ބުނެދޭން އެދެފި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ މާލެ ގެނައީ "ސިއްރުން" ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މާލެ ގެނައި ބޭނުން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށް މަހްލޫފުގެ އާއިލާ އިން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 18
އެލީގެ އުފަންދުވަހު މަހްލޫފް މި އަހަރު ވެސް ޖަލުގައި!

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ ދަރިކަނބަލުން ލައިބާ (އެލީ) އަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ފުރޭއިރު، އޭނާ އޮންނެވީ ދޫނިދޫ ގޮޅީގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި ދުވަސް...

March 03, 2018 8
ސިޔާސީ ގައިދީންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ދެއްވި މެސެޖް

އެ ބޭފުޅުންގެ ދުލުން އިވުނު އެންމެ ޝައުގުވެރިކުރުވަނިވި ވާހަކައަކީ މިއީ އެވެ: މި ތިބީ "އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަނެ، އަތުގުޅާލައިގެން" ނެވެ. މިއީ އެކި...