30 ޖޫން

June 30, 2018 85
އިބޫއާ އެކު ޖޭޕީން ރަނިންމޭޓަކަށް ނަގާނީ ކާކު؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އިއްޔެ އިއުލާންކުރީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ނިންމުމެކެވެ؛ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލައްވައި، ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާއި ރަނިންމޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކު ނެރުމެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 41
"ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ ސިޔާދަށް އަނިޔާ ދޭތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި، އެޕާޓީގެ ވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވި ސަބަބު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 16
ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝާ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން މިއަދު ފަށާ ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބުކުރާ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް، ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.