03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އާއި ޓީ ސީރީޒް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "މަލާލް" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ނޯލާންގެ ފިލްމަށް ޑިމްޕަލް ސޮއިކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
ޑައިރެކްޓަރު، އަކްޝޭގެ އާ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފެށި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރަގަވާ ލޯރެންސްގެ ފިލްމުގެ ޓީމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަމަޅަ ފިލްމު "ކާންޗަނާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
އަޖޭ އާއި އަކްޝޭ އަށް ސުނިލްގެ ސެލިއުޓް

ފިލްމު ކުޅެން ފެށި ގޮތަށް އެއްވާނެއްގައި ހިފަހައްޓާލައި އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ސާބިތުކަން ދައްކަމުން އަންނާތީ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި އަކްޝޭ ކުމާރަށް ސެލިއުޓް ހައްގުވާ ކަމަށް ސުނީލް ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަބީރު ހާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ މިއުޒިކް ހަދަން ޕްރިތަަމްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 15, 2019
އަކްޝޭގެ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ "ބޫލްބުލައްޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
އަކްޝޭ ދަރިންނަށް "ގަރަމް މަސާލާ" ދައްކަން ބޭނުމެއް ނޫން

ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިންނަށް އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ފިލްމަކީ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ގަރަމް މަސާލާ" ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

May 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ތައާރަފު ވާނީ އަކްޝޭއާ އެކު

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ފަރާ ހާނެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ނިންމާފައިވާ، ސައިފް އަލީ ހާންގެ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ރޯލަކަށް ތައްބޫ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާތީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްޓުވި ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
"ބްލޭންކް" ގައި ކަރަން ކަޕާޑިއާގެ ރޯލް ވަރަށް ކުރު

އިއްޔެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމީ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ދުވަހެކެވެ. ފިލްމު "ބްލޭންކް"އިން ބޮލީވުޑަށް މި ފަހަރު ނިކުތް އެކްޓަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު...

May 04, 2019
ރަށްވެހިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާތީ އަކްޝޭގެ ޝަކުވާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ރަށްވެހިކަން ކެނެޑާ އަށް އޮންނާތީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދައި، ބައެއް މީހުން އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަނޫރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ކާންޗަނާ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ ތަމަޅަ ހޮރޯ ކޮމެޑީގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފެށި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ އާ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަށް ކެޓްރީނާ ސޮއިކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެ ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މަގުބޫލު ސްކްރީން ޖޯޑު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރް މި އަހަރު ފެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.