07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
ޖުޑީޝަރީއާ ބެހޭތީ އަކްޝޭގެ ފިލްމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމު "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ-2" ގައި އިންޑިއާގެ ޖުޑިޝަރީއަށް ފާޑުކިޔައި މަލާމާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ އަޖޭކުމާރު ވަގްމަރޭ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމެންދެން ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އަޖޭ ކުމަރު ބުނަނީ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ސަލްމާނާއި ކަރަން އަކްޝޭ ލައްވާ ފިލްމެއް ކުޅުވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގުޅިގެން ފިލްމެއް އުފައްދަން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމު އުފައްދާކަން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ކުރި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 1
ދާރާ ސިންގްގެ ހަޔާތުގެ ފިލްމު ކުޅެން އަކްޝޭ ޝައުގުވެރި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރެސްލިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ދާރާ ސިންގްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ބައި އަދާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އަކްޝޭ ކުމާރު ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016
އަކްޝޭ އާއި އަމީތާބު 10 އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި

ޗީނީ ކަމް، ޝަމީތާބު އަދި ކީ އެންޑް ކާ ފަދަ ތަފާތު ފިލްމުތައް އުފެއްދި މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އާރް.ބާލްކީގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އަކްޝޭ ކުމާރު ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
"2.0"ގެ ހަގީގީ ބަތަލަކީ އަކްޝޭ: ރަޖްނީކާންތު

ދެކުނު އިންޑިއާގެ ސުޕަސްޓާރު ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" ގެ ފުރަތަމަ ދައްކާލުން އާދީއްތަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. ޝަންކަރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި ބޮލީވުޑް ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރު މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރެ އެވެ. ފިލްމަށް ސަމާލުކަން ލިބިފައި ވަނީ ރަޖްނީކާންތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިޔަސް އޭނާ ބުނަނީ ފިލްމުގެ ހަގީގީ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
އަކްޝޭއާ ރައްޓެހިވީ މަޖަލަކަށް: ޓްވިންކަލް

އަކްޝޭ ކުމާރާ ރައްޓެހިވީ މަޖަލަކަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ގުޅުން ސީރިއަސްވެ ކައިވެންޏާ ހިސާބަށް ދާން މެދުވެރި ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އަކްޝޭގެ އަނބިމީހާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 4
ޓޮއިލެޓް: އަކްޝޭ އާއި ބޫމީ އަލަށް ފެށި ފިލްމް

އާއިލާއާ އެކު ކޭޕްޓައުންގައި ދިގު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބައި އަށް ގޮސް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް އަކްޝޭ ކުމާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 1
އަކްޝޭ ކުމާރު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ރާއްޖެއަކު ނޫން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު އާއިލާ އާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވިޔަސް އޭނާ މިފަހަރު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ގޮސްފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
އަކްޝޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑިއުސަރު ފަގީރު ހާލުގައި

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދުވާރްޕާލް"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ރަވީ ޝްރީވާސްތާވް އަށް ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ފަހު އަތްމަތި ދަތިވެ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅެން ޖެހި، ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފައި ވަނިކޮށް އަކްޝޭ އެހީތެރިވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
އޮމަންގްގެ ފިލްމުގައި އަކްޝޭގެ ފަސް ކެރެކްޓާއެއް

ދެ ބައޮޕިކް ހެދުމަށް ފަހު، އޮމަގްން ކުމާރު މިހާރު އަންނަނީ ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާއެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ފިލްމުގެ ނަމަކަށް ދީފައި ވަނީ "ފައިވް" އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
"ރުސްތުމް" އަށް ނުވަ ދުވަހުން 100 ކްރޯޑު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އެންމެ ނުވަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑު (1000 މިލިއަން ރުޕީސް) ހޯދައިފި އެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ފިލްމު ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ބޮކްސް އޮފީހުގައި "ރުސްތުމް" ކުރި ހޯދައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހެންޖޯ ދަރޯ" އާ ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ކްރިޓިކްސް އާއި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ލިބުނީ "ރުސްތުމް" އަށެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ރުސްތުމް: އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އަލަށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ރުސްތުމް" އަކީ އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ފިލްމެކެވެ. ރޫޅެން ފަށާފައިވާ ކައިވެނިތައް އާބާދުކޮށްދޭނެ ފިލްމެކެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
މޮހެންޖޯ ދަރޯ އަށްވުރެ ރުސްތުމް މަގުބޫލު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހަންޖޯ ދަރޯ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުންގެ ދެ ފިލްމެއް އެއް ދުވަހަކު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތީ އަކްޝޭގެ "ރުސްތުމް"...

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަސްލު ނަން އެނގޭތަ؟

އަކްޝޭ ކުމާރަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ގުނާލެވޭ އެކްޓަރެކެވެ. އަކްޝޭގެ ފިލްމީ ކެރިއަރު ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އަކްޝޭ ކުމާރަކީ ހަމައެކަނި ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ބޭނުންކުރާ ނަމެއް ކަމާއި އަސްލު ނަމަކީ ރާޖީވް ބާޓިއާ ކަން އެނގެނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ....

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އެކްޓްކުރަން ނޭނގޭކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި: އަކްޝޭ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހު ރިލީޒް "ހައުސްފުލް 3" ގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު އަކްޝޭގެ ތަރި އަނެއްކާވެސް މެދު އުޑުގައި ފިޔަޖަހަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަކްޝޭ ބުނަނީ އޭނާ ފިލްމު ކުޅެން ފެށިތާ ކައިރީގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު، އޭނާއަށް އެކްޓްކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް މަލާމަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
"ހައުސްފުލް 3" ކާމިޔާބު، "ހައުސްފުލް 4" ފަށަނީ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ހައުސްފުލް 3" އަކީ މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ވީ ފިލްމުގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތް ފިލްމެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮތީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ފޭން" އަށެވެ. މި ފިލްމަކީ މިއަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގި ފިލްމުގެ ރެކޯޑު ލިބޭ ފިލްމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
ހައުސްފުލް 3 އެންމެން ހެއްވާލައިފި

"ހައުސްފުލް"ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ފިލްމުތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 3" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ފުރިހަމަ ދުވަހު ހޯދިއްޖެ އެވެ.