07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ރަވީ އާއި ސީޒަން މި ފަހަރު ހުސް އަތާ!

ލަންކާގައި ބޭއްވި ހަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ އެންމެ މެޑެއްޔެއް ވެސް ނުލިބި ހުސްއަތާ. ތިން އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މި ފަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަކީ ނާކާމިޔާބު އަހަރެއް

30 މެއި

May 30, 2016
ސާކް ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު 19 ފިލްމް

ރާއްޖޭން ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ފިލްމަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޖުމްލަ 19 ފިލްމް ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"އަހުޝަމް" އާއި "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭބައޭ" ސާކް ފެސްޓިވަލަށް

މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.