25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 14
ރިސޯޓުތަކުން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ ހުޅުވާލަނީ

ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއާގައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށް، ދުނިޔޭގެ ޓުރިޒަމް ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.