27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 19
ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ތިން އަހަރަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހާމަކޮށްފި އެވެ.

November 27, 2018 10
ރިލްވާންގެ ތަހުގީގަށް، މިނިސްޓަރު ބަޔާން ދެއްވައިފި

ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަަލައިގެ ތަހުގީގަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 22
މާފުއްޓަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ، އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުން

ކ. މާފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެވެ. ގެސްޓްހައުސްގެ ދާއިރާ އިން ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މާފުށި ފާހަގަކުރެވޭ އިރު މި ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ވެސް ހާއްސަ ކުރެއްވީ މާފުއްޓަށެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 70
ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރަނީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު އަންނަ ހަފުތާގައި ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 40
އިތުރު 140 ރިސޯޓް އަންނަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުން: އަލީ

ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 144 ރިސޯޓެއް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ އިރު، އިތުރު 140 ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2018 28
ކަންކަން ސިއްރެއް ނުކުރާނަން، ދެފުށް ފެންނާނެ: އަލީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ މެދު މީގެކުރިން ނުބައި ތަސައްވުރެއް އޮތް ނަމަވެސް އޭނާ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް...

November 23, 2018 11
ކުރޫޒްލައިންތަކަަަަށް ރަސްމީ ފާލަން ސަރަހައްދު ދޭން އެދެފި

މާލެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިންތަކުން ޓޫރިސްޓުން ފޭބުމަށް، އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އެޖެންޓްސް (މާޔާ) ގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 41
ނަޝީދު، އަލީ ވަހީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 54
ގާސިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޖަރުމަނުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 16
ގާސިމް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ: ޖޭޕީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 48
ދެން އޮތީ ގައުމު އެކުވެރިކޮށް، ބިނާކުރުން: އަލީވަހީދު

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ތަފާތަކުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ދެން އޮތީ ގައުމު އެކުވެރިކޮށް ބިނާ ކުރުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 24
"ބޭރުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލާން ނޭންގޭނެ"

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ހޯދާ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން ހުރަސް އަޅަނީ އަސާސީ ހައްގަކަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 30
އިބޫ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 70 ޕަސެންޓުން: އަލީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް، މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 70 ޕަސެންޓްގެ ވޯޓާ އެކު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 27
ޖޭޕީން ރަނިން މޭޓް ކަނޑައެޅުން އަވަސްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ނެރުނު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަށް މިރޭ އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 38
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އާ ޝަރުތުތައް ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ މީހުން، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 134
ނައިބު ރައީސަކަށް އައިޝާ އިންތިޚާބުކުރަން ތާއީދު: އަލީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު ނައިބު ރައީސަކަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) އިންތިޚާބުކުރަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މިއަދު...

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ކޮމެޓީތަކާއެކު ޖޭޕީއަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ޕޮލިސީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީތަކާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އަށް އިތުރުކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 25
ގާސިމާއެކު މިއަހަރު ރާއްޖެ ދާނަން: އަލީ ވަހީދު

ޖަރުމަނު ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯދަވައިގެން އުޅުއްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމާ އެކު މި އަހަަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކުރިއަރުވައި ބޮޑު ޕާޓީއަކަށް...

June 23, 2018 20
ޖޭޕީގެ ރައީސަކަށް އަލީ ވަހީދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރައީސަކަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ފަތިހު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 15
ޖޭޕީ ލީޑަރުގެ ބާރުތައް ނައިބު ލީޑަރަށް ދޭން ނިންމައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ނެތް ހާލަތެއްގައި އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރެއް ކަމަށް ނިންމައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެންނަން...

June 22, 2018 31
ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަން އަލީ ވަހީދަށް ދޭން ދެކޮޅުހަދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރައީސަކަށް، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ހަމަޖެއްސުމާ ދެކޮޅަށް އެ ޕާޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް...

19 ޖޫން

June 19, 2018 38
އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް މިއަދު ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 22
ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަލީ ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 27, 2018 58
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

26 މެއި

May 26, 2018 39
ގާސިމަށް އެންމެ އިސް ތާޖު ހައްގު: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑު ހައްލުކޮށް ދެވޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކަމަށާއި ގާސިމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް "ތާޖު" ހައްގު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ...

May 26, 2018 24
އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.