29 ޖުލައި

July 29, 2020 8
އެތުލެޓިކްސްގެ ރައީސަކަށް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ތޮލާލް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މުހައްމަދު ތޮލާލް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
އެތުލެޓިކްސް ކޯޗުން އުފެއްދުމުގެ ފެށުން ފުވައްމުލަކުގައި

ރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސްގެ ލެވެލް އެކެއްގެ ކޯޗަކު ބެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ލެވެލް އެކެއްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 1
ވާދަކުރުމުގެ ކުރިން ގަބޫލުކުރާ އިވެންޓެއްތޯ ޔަގީންކުރޭ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި ދުވުމުގެ ރޭސްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނުވަތަ އެ ބާއްވާ ގައުމެއްގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ މުބާރާތެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 4
ޝިފާޒް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ހަތާވީސް އަހަރު ވަންދެން މުގުރައިނުލެވި އޮތް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް މުގުރާލިތާ ހަ މަސް ތެރޭ ޝިފާޒް މުހައްމަދު ގައުމީ އާ ރެކޯޑެއް ހަދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމް ސާއިދާއި އަފާ އަށް

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓަކަށް ހަސަން ސާއިދު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް އަފާ އިސްމާއިލް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޮވައިފި އެވެ.