03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
ޝިފާޒަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް: ފަސް ބެލުމެއް ނެތް

އަމިއްލަ ގޮތުން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި މިވަގުތު ކެންޔާގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު، ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނިންމާލާފައިވާއިރު މި އަހަރު ވެސް މުހިއްމު ތިން އަމާޒަކަށް ވާސިލްވާން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ތިން ރަން މެޑެއްޔާ އެކު އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކީ ފަޒީލް!

ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި، އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ފަޒީލަށް!

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން، ރާއްޖޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއްގައި ރެކޯޑެއް ހެދި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ޖާއިޝާ ދުވަސްވީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އަށް އަހަރަށް ފަހު ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒް މުގުރާލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 1
އަލަށް ފަށާ އެތުލެޓިކްސް ގްރޯން ޕްރީ އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 13 އަދި 14 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 1
އޭޝިއަން ގޭމްސް: 100 މީޓަރުން ސާއިދު ސެމީ އަށް

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

August 25, 2018 1
މެޔަށް ތަދެއް އަރައި ޝިފާޒަށް ރޭސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ މެރެތަން ރޭހުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައި ރޭސް ފުރިހަމަކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 16
ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް! ފަޒީލަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި އެތައް ރެކޯޑްތަކެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ބުނަމުން އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ގޭމްސް ކަމަށެވެ. އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި މޮރޮކޯގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އައި ދުވުންތެރިއާ އެ ގޭމްސްގައި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
ޝަމްހާގެ ރެކޯޑަށް 20 އަހަރު!

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ޝަމްހާ އަހުމަދު އެންމެ ފުރަތަމަ މުގުރާލިތާ 20 އަހަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރިއްޖެ އެވެ. ޖުމްލަ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ އެ ރެކޯޑް ހެދިއިރު، އެންމެ ފަހުން ރެކޯޑް ހެދިތާ މިއަދަށް ބަރާބަރު 17 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދުވުން ހުއްޓާލައި، އަލުން ފަށައި މެދު ރާސްތާ އާއި ދިގު...

09 ޖޫން

June 09, 2018 3
ސްޓާޓް ރެފްރީގެ މަގާމާ އެކު މުންތަގިމަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް

ޖަޕާނުގެ ޖިފޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސްޓާޓް ރެފްރީކަންކޮށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތެއްގައި އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެގި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަށް...

June 09, 2018 4
ދެ ދުވަސް ތެރޭ ހިމްނާ ދެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޔޫތު ގައުމީ ރެކޯޑް ވެސް މުގުރާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް އަނެއްކާ ވެސް ޝިފާޒަށް

ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަތުގައި އޮތް ރާއްޖޭގެ ހާފް މެރެތަން ގައުމީ ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް ދާދި ފަހުން މުގުރާލާފައިވަނިކޮށް ޝިފާޒް އަނެއްކާ ވެސް އެ ރެކޯޑުގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 20
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ހަދަނީ

ލޯންގް ޖަމްޕުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ސާބިއާގެ ކުޅަދާނަ އެތުލީޓް އިވާނާ ސްޕަނޯވިޗް މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ އަށް ފެނުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކް އެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާގެ ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ރާއްޖޭގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އެތުލެޓިކްސް...

26 މާޗް

March 26, 2018 1
ރެކޯޑަށް ފަހު ފަޒީލް: "ހުއްޓުމެއް ނެތް!"

ރާއްޖޭގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެސް، ކުރިއަށް އޮތް އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމުގައި އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން ދުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒާއި މަރީ އާކޮށްފި

ހާފް މެރެތަން ރޭހެއްގައި އެންމެ ބާރަށް ދުވެގެން މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާއި ޝިފާޒް މުހައްމަދު ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިޔާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ދުނިޔޭގެ ހާފް މެރެތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އެ ދެ ދުވުންތެރިން އާކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
ޖޫނިއާ މުބާރާތުގައި 16 ސްކޫލާއި ނުވަ ކްލަބް

އަންނަ މަހުގެ 26 އިން 29 އަށް ށ. މިލަންދޫގައި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ 16 ސްކޫލަކުންނާއި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރު ނުވަ ކްލަބުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ފަޒީލް އާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މޮރޮކޯގައި މިހާރު ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން އާކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 6
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ށ. މިލަންދޫގައި

މި އަހަރުގެ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި އަހަރުގެ މާޗު 26-29 އަށް ށ. މިލަންދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ކޯޗިން ކޯހުގެ އެއް ވަނަ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ހަލީމަށް

ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ލެވެލް އެކެއްގެ އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން ކޯހުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ހަލީމް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 3
ހަތަރު ސިފައިންގެ ދުވުމުގެ ހިތްވަރު: ނަމޫނާއެއް

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ދުވުންތެރިނެއް ނޫނެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ މިއިން ކޮންމެ ދުވުންތެރިއެއްގެ ލަނޑުދަނޑި ވެސް އާންމު ނިސްބަތުން މަތިވުމެވެ. ތިން ވަނަ ކަމަކީ، އެ އުއްމީދު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މި ޓީމު ދައްކަމުން އަންނަ ހިތްވަރެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސައުތު އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.