30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
އިތުރު ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް އެސްޕީ އަށް ކުރިއެރުމެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންސް (އައިއޭއޭއެފް) ލެވެލް 2 ކޯޗާސް ލެކްޗަރާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖޭގެ މޫސާ ރަޝީދު (އެސްޕީ) އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
100 ޕްލަސް އިން އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
މިހާރު އެވޯޑްސް: ކުޅިވަރު ތަރިންގެ ފިއެސްޓާ މާދަމާ ހަވީރު މާފުށީގައި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ކުޅިވަރުގެ ތަރިންނާ އެކު ކ. މާފުށީގައި މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ރަގްބީ ކުޅެނިކޮށް އެތުލެޓިކްސް ތަރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކޭޕް ޓައުން، ދެކުނު އެފްރިކާ (ނޮވެމްބަރު 2) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި 17 އަހަރުވީ ދުނިޔޭގެ 400 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސްޕްރިންޓަރު ވޭޑް ވެން ނިއެކާކަށް ސެލެބްރިޓީ ރަގްބީ މެޗެއް ކުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
ގައުމީ ތަށި 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސިފައިން ހޯދައިފި

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

October 14, 2017 2
މުނާޒް ވިދާލިއިރު ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ ދުވުންތެރިއާ މުހައްމަދު މުނާޒް އަލީގެ ވާދަވެރިކަން ފެނިގެން ދިޔަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށް، ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 1
ފުރަތަމަ ދުވަހު ވިދާލީ ސާއިދާއި ނޭޕާލް ދުވުންތެރިން

އިއްޔެ ފެށި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހަސަން ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު، 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން އިވެންޓުން ނޭޕާލުގެ ދުވުންތެރިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 5
އެތުލެޓިކްސް ރެފްރީންގެ މަތީ ފާހެއް މުންތަގިމް ހާސިލްކޮށްފި

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ގެ ލެވެލް ދޭއްގެ ރެފްރީ ފާސް، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު މުންތަގިލް ހާސިލްކުރުމާ އެކު އޭނާ އަށް ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 4
ޝިފާޒް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ހަތާވީސް އަހަރު ވަންދެން މުގުރައިނުލެވި އޮތް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް މުގުރާލިތާ ހަ މަސް ތެރޭ ޝިފާޒް މުހައްމަދު ގައުމީ އާ ރެކޯޑެއް ހަދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 1
28 އަހަރުވީ ރެކޯޑް 28 އަހަރުގެ ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ދުވުންތެރިއާ ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) 1989 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ރާއްޖޭގެ 10،000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް 28 އަހަރަށް ފަހު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ރޭ މުގުރާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 33
ސާއިދު: އޭޝިއާގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ވާދަކޮށް ހަތަރު ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމައި، މަތީ ފަންތީގެ ކުޅިވަރަކުން ދިވެއްސަކު ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 3
އޭޝިއާ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް

ކުރިއަށް އޮތް އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ޒުވާން ނާއިލް އޭޝިއާގެ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

ތައިލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާއިލް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 1
200 މީޓަރު ދުވުމުން ވެސް ސާއިދު ފައިނަލަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

May 17, 2017
200 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދާއި ސަރީސް ސެމީ އަށް

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދާއި ސަރީސް އަހުމަދު ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

May 17, 2017 1
ރެކޯޑަށް އަމާޒުކޮށް ސިފައިންގެ ޓީމު ކޭއެލް މެރެތަނަށް

ނޭޕާލުގައި ވަރުގަދަ ތަމްރީންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ދުވުންތެރިންގެ ޓީމެއް މެލޭޝިއާގެ ސްޓެންޑަޑް...

16 މެއި

May 16, 2017 3
ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: 100 މީޓަރުން ސާއިދު ސެމީ އަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

May 16, 2017 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒް މުގުރާލައިފި

އަހުމަދު ޝަރަފް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ހާފް މެރެތަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑް ހަތް ސިކުންތުގެ ފަރަގަކުން ޝިފާޒް މުހައްމަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
ދެ މަސް ނުވަނީސް ފަޒީލް ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޒައިދު ޝަރީފް ހެދި ރާއްޖޭގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ދެ މަސް ނުވަނީސް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މިއަދު އެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 1
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އައްޑޫގައި

މި އަހަރުގެ މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މާޗު މަހުގެ 20 އިން 23 އަށް ސ. ހިތަދޫގައި ބާއްވަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 12
18 އަހަރުވީ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތްތާ އެންމެ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުވީ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ދުވުންތެރިޔާ ޒައިދު ޝަރީފް މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ސާއިދުގެ ކުރިމަތީގައި އޭޝިއާ އަދި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުމަށާއި އޭޝިއާގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ދުުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ތަމްރީން ހެދުމަށް ޖެމެއިކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
85 އަހަރުގެ ދުވުންތެރިޔާ، ސައިންސްވެރިންނަށް ރަނެއް

އޭނާގެ ފައިގެ ބާރާއި ފުއްޕާމޭގެ ވަރުގަދަކަމުން ސައިންސްވެރިން ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މީހަކާ އަޅާބަލާ އިރު އެޑް ވައިޓްލޮކްގެ ދުވުން ހިމަނަން ޖެހެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 85 އަހަރު ފުނުއިރު ޓޮރޮންޓޯ ވޯޓާފްރޮންޓް މެރެތަން ރޭސް ތިން ގަޑިއިރާއި 56 މިނިޓް، 34 ސިކުންތުން ނިންމުމަކީ...