24 މެއި

May 24, 2016 2
ބޮޓްސްވާނާގައި ތިބި ޒުވާން އެތުލީޓުން ވިދަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ އެވެ. ބޮޓްސްވާނާ އަށް ތަމްރީން ހަދަން ފޮނުވި ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ ވިދުވަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އުއްމީދީ ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާއިލާއި އަހުމަދު އަނޫފް މުހައްމަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ދެ ރެކޯޑެއް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލައިފި އެވެ.