10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރޭހުން ސާއިދަށް އެއް ވަނަ

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭހުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މިއަދު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016
އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭން ދުވާނީ ސާއިދާއި އަފާ

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ ދުވުންތެރިޔާ އަފާ އިސްމާއިލް ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނާއިލް ވާދަކުރަނީ

ޕޮލެންޑުގައި ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، ރާއްޖޭގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލުމާ އެންމެ ގާތުގައި ހުރި ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާއިލް ބައިވެރިކުރަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016 2
ބޮޓްސްވާނާގައި ތިބި ޒުވާން އެތުލީޓުން ވިދަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ އެވެ. ބޮޓްސްވާނާ އަށް ތަމްރީން ހަދަން ފޮނުވި ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ ވިދުވަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އުއްމީދީ ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާއިލާއި އަހުމަދު އަނޫފް މުހައްމަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ދެ ރެކޯޑެއް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލައިފި އެވެ.