26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 32
ފ. އަތޮޅު ވިއްކުން ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީން ގަރާރެއް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

February 26, 2017 8
ފެހުރިހީގެ ދެވަނަ ސްޕޮޓް ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

ހިކިފަސް ބިމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް، މާސިންގާ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގިރިތަކާއި ފަރުތަކުން ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ކަނޑު އަޑީގެ ހިތްގައިމުގެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ޔޮޓަކުން ޑައިވްކުރަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ކައްދޫ ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓަކުން ފްރީ ޑައިވް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

February 21, 2017 71
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް...

February 21, 2017 17
މީހެއްގެ މޫނަށް އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް މިއަދު ކެމިކަލް ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 10
ޗަމްޕާ އާއިލާއިން ދިއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދެނީ

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން (އޭއެފްޓީއެފް) އާއި މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ކ. ދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 15
ކަރުގައި ތާށިވި ރުފިޔާ އައިޖީއެމްއެޗުން ނަގައިދީފި

ށ. ފޭދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ތާށިވި އެއް ރުފިޔާ، އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުންނާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނުނެގުނު ނަމަވެސް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު...

February 19, 2017 17
ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ޒަޚަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ކޫއްޑޫއަށް ޖެއްސި ފްލައިޓަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ގއ. ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް މިއަދު ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

February 18, 2017 2
ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީއިރު ވެސް ނުފެނޭ

ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީ އިރު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ހަމަދު ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ހަލީފާ އާލް ސާނީ ސްކޫލުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1-7 ގެ ދަރިވަރުން ވަނީ ރަށުގެ 65 އަހަރުން މަތީގެ...

February 16, 2017 28
އައްޑޫގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އައްޑޫގެ ފަސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގައި މިސްކިތެއް އަޅައިދީފި

ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ރ. އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގައި، އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މިސްކިތެއް އަޅައިދީފި އެވެ.

February 15, 2017 13
ފަރުވާ ނުދީ ކުއްޖާ ސާފުކުރަން ބުނި މައްސަލަ ބަލަނީ

ލ. ކަލައިދޫގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމުން، ލެއިން ސާފުވެގެން އަންނަން އެންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 21
ވައްޑެއަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ވަފާތެރިއެއް: މައުމޫން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ނުހަނު ވަފާތެރި، އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...

February 13, 2017 11
އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމުން މަގުމަތީގައި "މަހާނަ" ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ އއ. އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 10
ފެނަކައިގެ ދެ މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި އެކަކު ސީރިއަސް

ސ. ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

February 11, 2017 74
ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭކަމުގެ ހެކި

ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި ޚިޔާނާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ބ. ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ. އެކި ބާވަތުގެ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 24
ލ. ލިންކްރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
މަކުނުދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ހަދަން ލޯނު ދޫކުރަނީ

ހދ. މަކުނޫދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޫކުރަން ނިންމައި އެ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 8
އައްޑޫ މޭޔަރު ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި ދިން ކަމަށް ބުނެ އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) އާއި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަދި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހަސަން...

February 06, 2017 24
މަގުމަތީ "މަހާނަ" ހަދައިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އއ. އުކުޅަހު މަގުމަތީގައި "މަހާނަ"އެއް ހެދި މައްސަލައިގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 05, 2017 111
ގިރިފުށިން ހިންމަފުއްޓަށް ވަޒަނެއް ނުފޯރާނެ: މިނިސްޓަރު

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް އަރާފައި އިން ވަޒަނަކީ، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނެއް ނޫން ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 38
ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް މެޑަމް ނ. އަތޮޅަށް

އެންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 52
މޫނުބުރުގާ އެޅި ރަސްދޫ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

އއ ރަސްދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރަކު މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ މިއަދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 53
މަތިވެރީ ޓީޗަރަށް ކިޔަވައި ނުދެވުމުން ދަރިވަރުން ގެއަށް

މޫނު ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރުމުން އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކަށް ކިޔަވައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މިއަދު ބައެއް ދަރިވަރުން އަނބުުރާ ގެ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.