08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ފަސިންޖަރުންނަށް ނުރައްކަލެއް ނުވޭ: އެއާ އޭޝިއާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކަށް ދާން ފުރި އެއާއޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެނބުރި އައިސް އިމަޖެންސީގައި ޖައްސަން ޖެހުނަސް ފަސިންޖަރުންނަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 18
އެއާޕޯޓުގައި ދެ ބޯޓެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮތް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މިއަދު އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 5
އެއާއޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އެއާ އޭޝިއާ އެއާލައިންގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ ހަފުތާއަކު 11 ދަތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.