16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
ކޮވިޑް-19: އެއާލައިންތަކަށް ފަސް ބިލިއަންގެ ގެއްލުން

މޮންޓްރިއަލް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިންތަކަށް 4-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އިކާއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 3
ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދުމުން އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް

ޗައިނާގެ އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު އަންހެން ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމުން އޭނާގެ ޕައިލެޓް ލައިސަންސް އުމުރު ދުވަހަށް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 5
ރަންވޭ އަށް ވަދެ ބޯޓު ދުއްވި ކުއްޖަކަށް ތަމްރީނު ދެނީ

ޗައިނާގެ ޒެޖިއާންގެ ޕްރޮވިންސްގެ ހުޒޯ ސިޓީގެ އެއާޕޯޓެއްގެ ރަންވޭ އަށް ރޭގަނޑު އަރައި، ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކުޑަވަރެއްގެ މަތިންދާބޯޓެއް ދުއްވައި އެ ކްރޭޝް ލޭންޑްކުރި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފްލައިޓް ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 1
"ނަސީބު ރަނގަޅުކުރާ" ކޮއިން މަތިންދާބޯޓު އިންޖީނަށް

ޗައިނާ މީހުންނަކީ ނަސީބު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން، ތަންތަނަށް ފައިސާ ފޮތި އެއްލާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މިފަހަރު ނަސީބު ވީ ގޯހެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 11
ޗައިނާގެ ބަޔަކާގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އާ އެއާލައިނެއް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާލައިނެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ރީތި ފިލްމު "ދަ ޓާމިނަލް" އިން ނެގި ޚިޔާލަކަށް ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު މިހާރު އަންނަނީ 30 ދުވަސް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި ދިރިއުޅެން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ނަސީބު ވަޒަންކުރަން ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ލާރި އުކައިފި

ޝެންހާއީ (ޖޫން 28) - ޗައިނާ މީހަކު ފްލައިޓަަށް އަރަން ދަމުން "ނަސީބު" ހުރި ވަރު ވަޒަން ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ފައިސާ ފޮތިތަކެއް އުކުމުން އެ ބޯޓު ފުރުން ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 5
ތެޅުވުންގަނޑެއްގައި މަތިންދާބޯޓުގެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް

ޕެރިހުން ފުރައިގެން ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް ވަރުގަދަ ތެޅުވުންގަނޑެއް ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް އިއްޔެ ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 5
ޗައިނާގައި އުފެއްދި ޕަސިންޖާ ބޯޓުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 5) - ޗައިނާ އިން އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޮޑު ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.