28 މާޗް

March 28, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ވެސް ގޯސްވެފައިވާތީ، ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 14
އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ވާތީ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހެދި، އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
އެއާޕޯޓްތަކުގައި އެންމެ ނުތާހިރީ ސެކިއުރިޓީ ޓްރޭ

އެއާޕޯޓްތަކުގައި އެންމެ ނުތާހިރުކަން ބޮޑުވެފައި، ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ސެކިއުރިޓީ ސްކޭން ކުރުމަށް އެއްޗެހި އަޅާ ޕްލާސްޓިކް ޓްރޭ އިން ކަމަށް އާ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.