26 މާޗް

March 26, 2017 8
ހަ ރަށުގެ ޖެޓީ ހަދަން 14 މިލިއަނަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

ހަ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 4
ދެ ޑިންގީއެއް ޖެހި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ އާއި އެ އަތޮޅު ގޮއިދުއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.