02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 10
ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުން ކުނި އުކައިދެނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
ހަތަރު ދުވަސްވީއިރު ބޮޑު މަސް ނައްތާނުލެވުނު

ބ. ގޮއިދުއާ ހައެއްކަ މޭލު ބޭރު ފަޅުތެރެއަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެގެން ލެއްގި ބޮޑު މަސް އެތަނުން ނަގަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން އަދި ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވި ކަމަށް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 64
އަހަރެމެން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްދީ!

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނަމަ، ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް ހުރެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލަފައިފުރޭނެ ލުއިފަސޭހަ އިންތިޒާމެކެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކަށް ތައުލީމް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 4
ދެ ރަށެއްގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހއ. މާރަންދޫ އާއި ބ. ފެހެންދޫ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 8
ހަ ރަށުގެ ޖެޓީ ހަދަން 14 މިލިއަނަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

ހަ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 4
ދެ ޑިންގީއެއް ޖެހި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ އާއި އެ އަތޮޅު ގޮއިދުއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.