21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
މެޑަލް ހޯދުމަށް ބެޑްމިންޓަނުން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަކީ ރަން މެޑަލް ހޯދުމެވެ. އެކަން ހާސިލްނުވި ނަމަވެސް ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. އަންހެން ޓީމުން ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދި އެވެ. އެކަމުން ފިލާވަޅު ހޯދައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016
ބޮޑު ބަދަލުހިފުމަކަށް ފަހު ލީ ރަން މެޑަލާ ދިމާލަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 20) - ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ އަދި މިދިޔަ ދެ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ޗައިނާގެ ލިން ޑެން ބަލިކޮށް އޮލިމްޕިކްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލަށް މެލޭޝިއާގެ ލީ ޗޮން ވެއި ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 27
ބެޑްމިންޓަން ކުރީގެ ޗެމްޕިއަން ޝާއިން ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޝާއިން ރަޝީދު އުމުރުން 38 އަހަރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.