25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
ބޯޓު ހައިޖެކްކުރި މީހާގެ އަތުގައި އޮތީ ފޭކް ފިސްތޯލައެއް

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 25) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރޭ ހައިޖެކްކޮށްފައި ވަނީ ކުޅޭ ކުޅޭ ފިސްތޯލައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 4
ހައިޖެކްކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްކޮށްފި

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 24) - ވެރިރަށް ޑާކާ އިން ދުބާއީ އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިން ބީމާންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ހައިޖެކް ކުރި ނަމަވެސް އެ ބޯޓު ކުއްލި ހާލަތުގައި ޗިޓަގޮން ސިޓީ އަށް މިރޭ ޖެއްސުމުން ހުރިހާ ޕަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 3
މަތިންދާ ބޯޓެއް ހައިޖެކްކުރަން އުޅުނު ޕައިލެޓް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 1) - މަތިންދާ ބޯޓެއް ހައިޖެކްކޮށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މީހެއްގެ ގެއަށް މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓަލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.