26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮލުވެ، ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދިއިރު، ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި...

December 26, 2016 2
ފުރަތަމަ މޮޅަށް ފަހު އަމާޒު ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިއްޔެ އަފްގާނިސްތާން އަތުން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
ގާނޫނާހިލާފަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

މަނީ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު ފަޅާއަރައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
ކުރީ މަލާމާތުގެ ޓުވީއެއް، ލިބުނީ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިޔާގައި ކުނިކަހަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ރަން ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ރަން ގަހަނާތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ ނެގި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް މީހަކު ލި އެވެ. އެ ފޮޓޯއާ އެކު އެމީހާ ލިޔެފައިވާ މެސެޖުގައި ފަގީރުމީހާ އަށް މަލާމަތްކުރި އެވެ. އޭނާއަށް ހައްގުވަނީ ހަމައެކަނި ކުނިތަކާ ދިމާއަށް ބަލަން ކަމަށް ވެސް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަަށް އަނިޔާދޭތީ ބަންގްލަދޭޝް ރަތަށް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކޮށް އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތި ކުރަމުން ގެންދާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ރުޅިގަދަވެ، މިއަންމާގެ ސަފީރު ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 24
ބަންގާޅުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްފި

މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން، ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރި އަށް ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ އައި މީހެއް އަތުން ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އައި ބަންލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ ކެނެބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
"މަރުވި" ކުއްޖާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރޯންފަށައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުއްޖަކު، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމުމުން ސަހަރާ އަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް ރޯން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން...

September 28, 2016 6
ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގާޅުންވެސް ނިންމައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 10
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ކަމަށް 1971 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގައި މީހުން މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރުން 63 އަހަރުގެ މީރު ގައުސަމް އަލީ މަރަން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ހުކުމް ކުރީ އެ ގައުމުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 69
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެ ފަހަރަށް ސާބަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިންނަކީ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމަޔަކާ އެކު ބުނަން ޖެހެނީ އެ ނުބައި ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. އޭގެ މިސާލު ނެގެން އޮތީ، މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި، ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުންނެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 4
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 944 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
އިސްލާމީ ލީޑަރުގެ މަރުގެ ހުކުމަށް މަތީ ކޯޓުން ތާއީދު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 30) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރު މަރަންކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ކެފޭ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ މަރާލައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 27) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެފޭއަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ 22 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 3
ވައްކަމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިން ބޭންކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

މެނިލާ (އޮގަސްޓް 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހެކަރުން ވަގަށް ޖަމާކުރި ފިލިޕީންސްގެ އަމިއްލަ ބޭންކެއް 21 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެބްސައިޓަކަށް ފުލުހުން ހަމަލާ ދީފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 9) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ނިއުސް ވެބްސައިޓެއްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެ އެ ތަން ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު ތިން ނޫސްވެރިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
އެއްމިލިއަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 8) - ގާތްގަނޑަކަށް 1.6 މިލިއަން ސިނގިރޭޓާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ކޮންޓެއިނާއެއްގައި ޑާކާ އަށް ވަގަށް އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ބަންގްލަދޭޝް އިން ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 9
މިއީ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް، މުސްކުޅިއެއް ނޫން

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ބޭޒިދު ހުސެއިން ވައްތަރީ 80 އަހަރުގެ މުސްކުޅިއަކާ އެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންނަށް ނުޖެހޭ ޒާތުގެ ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން މި ކުއްޖާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޑާކާ (ޖުލައި 21) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ތޯރިގު ރަހުމާން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ 300،000 މިސްކިތުގައި ޚުތުބާ ދީފި

ޑާކާ (ޖުލައި 16) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ހައްދު ފަހަނަޅާ ދިއުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 300،000 މިސްކިތުގައި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ޚުތުބާ ދީފި އެވެ.