05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 73
ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން ގެންދިއުމުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 05, 2020 11
ހުއްދަ ލިބުމުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ނުގެނެވި ލަސްވަނީ އެ ގައުމުން ދޭން ޖެހޭ ހުއްދަތަކެއް ނުލިބި ލަސްވާތީ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން...

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތް ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (ބީއެފްއެފް)ގެ އިންތިހާބު، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 17
ބަންގްލާދޭޝް މަނާކުރީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމުން

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓުވީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރިދާނެތީ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްްޓްރީ ވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 88
ބަންގްލާދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ބަންގްލާދޭޝް އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާތީ އެ ގައުމަށް ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 12
ފޭރުނު މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޭރުނު މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކާއި ބިދޭސީއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 45
ފޭރުނީކީ ނޫން، ހެދީ ދޮގު! ފައިސާ ހުރީ ގޭގައި!

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުކުތް ވަގުތު މީހަކު ރަހީނުކޮށް، ފައިސާތައް ފޭރިގަތް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުވައްޒަފު ހެދި ދޮގެއް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުއްޓާ ހޯދައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީމީހާގެ ކަންފަތުން ބައެއް ވަކިވި

ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު ކައިރިން ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ބިދޭސީ މީހާގެ ވާތު ކަންފަތުން ބައެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިވި ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 28
ބްރިޖްގެ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓްވި މީހާގެ ލައިސަންސްް ބާތިލް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުކޮށްގެން އޮތް ވެހިކަލްތަކެއްގައި ޖިޕަކުން ޖެހި ހިނގި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓުގައި، އެ ޖިޕް ދުއްވަން އިން ބިދޭސީ ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އިއްޔެ ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 7
ބަންގްލަދޭޝްގެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު އޮސްކާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޯން ބަރޭރާސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޓެރަސްމަތިން ފެނުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް: ޕޮލިސް

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 7
ފިހާރައެއް ފަޅާލި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ދަންވަރު މާލޭގެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
އެކްސިޑެންޓުގައި ދެކުދިން މަރުވުމުން ޑްރައިވަރުން ޖަލަށް

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ބަންގްލަދޭޝްގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި ސްކޫލް ދެ ދަރިވަރުން މަރުވި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
ޑާކާގެ ކެފޭ ހަމަލާ: ހަތް މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ކެފޭއެއްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ހަތް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 8
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓް ރައީސަށް އަރުވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 7
ދިރިހުއްޓާ ދަރިވަރު އަންދާލި 16މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރި ހުއްޓައި އަންދާލި 19 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި 16 މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
އެމްޕީއަކު ޓެސްޓް ހެދީ އޭނާއާ ވައްތަރު މީހުން ލައްވައި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ބާރުގަދަ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރަކު ޔުނިވާސިޓީ އިމްތިހާނު ހެދުމުގައި އޭނާއާ ވައްތަރު ބަޔަކު ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.