06 ޖުލައި

July 06, 2020
ހާއްސަ އިހުތިޔާރަކާ އެކު ޒަވީ އަލް ސާދުގައި މަޑުކޮށްފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖުލައި 6) - ހާއްސަ އިހުތިޔާރެއް ލިބޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށް ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭސް ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވަނީ

ދޯހާ (ޖެނުއަރީ 12) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 10
އުއްމީދަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން: ޒަވީ

ދޯހާ، ގަތަރު (މެއި 21) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމަށް އަދި ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ގަތަރުގެ އަލް ސާދްގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.