20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 4
ގާޑިއޯލާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުމާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 7
ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވަނީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އެދޭ ގޮތަކީ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން ކަމަށް، އޭނާ އަށް ކުރިން ބާސެލޯނާގައި ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
ބާސާގެ ކާމިޔާބީ ސިޓީގައި ގާޑިއޯލާ ތަކުރާރުކުރާނެ: ޒަވީ

ދޯހާ (ނޮވެމްބަރު 23) – ބާސެލޯނާގައި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޯދި ކާމިޔާބީތައް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި އޭނާ އާށް ތަކުރާރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ޑި ޔޯން ހޯދަން ބާސެލޯނާ އާއި ސިޓީ ގަދަހިފުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 18) - ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ މެދުތެރޭގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ހޯދަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
މެސީ އަށް ބިޑެއް ނުކުރަން: މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 14) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޮޑު މުސާރައަކާ އެކު ބިޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 40
ބާސާ ކަޓުވާލައި ރޯމާ އިން ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި!

ރޯމް (އޭޕްރިލް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވާތާ އަހަރެއް ވެފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
"ސިޓީ-ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން"

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 5
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އުމްޓީޓީ ބަދަލުވަނީ؟

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ސެމުއަލް އުމްޓީޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
ރަކިޓިޗް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ނުދާނެ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ބާސާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް، ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 7) – އާޑާ ޓުރާންގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލިއިރު ބެންފީކާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީ ގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ގާޑިއޯލާގެ އެދުމަކީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 26) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް، އޭނާ އަށް ބޮޑު އޮފާއެއްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 2
ސިޓީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ބާސާ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ގްލާސްގޯ، ސްކޮޓެލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ސެލްޓިކް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސީ ގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ބާސެލޯނާ ހޯދިއިރު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މި ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
ބާސެލޯނާ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަދަލުހިފައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިފައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
"ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަކީ ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ކަަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ބާސެލޯނާ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ބްރާވޯ ސިޓީ އަށް، ސިލެސެން ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ސޮއިކުރި އިރު ބަދަލުގައި ބާސެލޯނާ އިން އަޔަކްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖެސްޕާ ސިލެސެން ގެނެސްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ބާސެލޯނާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 25) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 4
ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ ސިޓީން ހާޓް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) - ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޖޯ ހާޓް ވިއްކާލަން ތައްޔާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ބްރާވޯ ގެންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 13) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.