03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 4
ބާސާ މޮޅުވެ މެޑްރިޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުކޮށްފި

ގްރަނާޑާ (އޭޕްރިލް 3) – ގްރަނާޑާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ބާސެލޯނާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ކުއާޓާގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ޔުވެންޓަސް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 17) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 9
ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ރެއާލުން ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 5
ބާސެލޯނާ ހަމަބިމުގައި، ރެއާލްގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އޮތީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 4
ރެއާލަށް މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 4-1 އިން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލްޓަ ވިގޯ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ބާސެލޯނާ އެއް ވަަނަ އަށް، ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސްޕޯޓިން ގިޔޯން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ބާސެލޯނާ ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަސް ޕަލްމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިނުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 7
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ރެއާލް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، ވިޔަރެއާލް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 1
މެޑްރިޑް ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 30) – ބާސެލޯނާ އާއި ސެވިއްޔާ އަށް މޮޅުނުވެވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނަގައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 8
ފަހު ވަގުތު ރާމޯސްގެ ލަނޑުން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 4) – އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިިލްސިލާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޮޅެއް އިތުރުކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ނަގާފައިވާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 5
ބާސެލޯނާ އަށް މަރުގެ މެޗެއް، ރެއާލް އިތުބާރާ އެކު

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އަށް މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ. މުހިއްމު މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އިތުބާރާ އެކު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ރެއާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރުގައި ރޭ ލިއޮނެސާ އަތުން 6-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެނިޝް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ހާކިއުލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭލް އަށް ނުކުޅެވިދާނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ގަރެތު ބޭލްގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެތުލެޓިކޯ އެއް ވަނައިގައި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔަނިޗް ކަރަސްކޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގްރަނަޑާ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
އެލް ކްލަސިކޯ މެޗު އިންގްލެންޑަށް ލައިވްކޮށް ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ އެލް ކްލަސިކޯގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗު އިންގްލެންޑުގެ އެއްވެސް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ލައިވް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 3
ރެއާލާއި ބާސާ އަށް ވެސް ހިތްދަތި ރެއެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ މެޗުން އެއްވަރުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް، ބާސެލޯނާ ރޭ ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 4-3 އިން ބަލިވުމުން އެ ޓީމަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 4
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، ބާސެލޯނާ އަލަވޭސްގެ އަތްދަށުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 5-2 އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް ޖެހިލިއިރު، ލީގަށް މިފަހަރު ޕްރޮމޯޓްވި އަލަވޭސް އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ޑިސެމްބަރުގައި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 16) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 11 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭގެ ކުރިން އިތުރު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބުގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ އެވެ.