16 މެއި

May 16, 2019 1
ގާޑިއޯލާ އަލުން ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ: ރިވާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 16) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަލުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 3
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް: ރިވާލްޑޯ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 19) – ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 4
ބާސެލޯނާއާ މެދު ރިވާލްޑޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 5) - ބާސެލޯނާ އިން މުސްތަގުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭ މިންވަރު މަދުވަމުންދާތީ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރެޒިލްގެ ރިވާލްޑޯ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ،

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 1
ބާސެލޯނާ އިން ކޯޓީނިއޯ ބޭނުންވޭ: ރިވާލްޑޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 20) - ބާސެލޯނާ އަށް ތަފާތެއް ގެނެވެން ތިބީ މަދު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާރަލަނީ ލިވަޕޫލްގެ ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ އަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.