12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
ބާސާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ގެޓަފޭއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
އެސްޕަންޔޯލާ އެއްވަރުކޮށް ބާސާ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 5) – ޖެރާޑް ޕީކޭ ޖެހި ގޯލާ އެކު އެސްޕަންޔޯލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވެ 22 މެޗު ފުރިހަމަކޮށް ކްލަބުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 11
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޝިންތަކެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 15
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 7-1 ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވުމުން ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 21) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ރޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 17
ގާޑް މުލާގެ ރެކޯޑް މެސީ މުގުރާލައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި، އެ ޓީމުގެ ލިއޮނަލް މެސީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 8) – ބާސެލޯނާ އަށް ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެދިން 400 ވަނަ މެޗުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑާ އެކު ލެވަންޓޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 36
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސާ ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ނުވަ...

December 23, 2017 3
މިއަދުގެ މެޗަށް ރޮނާލްޑޯ ފިޓް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ 100 ޕަސެންޓް ފިޓް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 2
ރެއާލް ބަލިކުރެވުނަސް ލީގު ޔަގީނެއް ނުވާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން މޮޅުވެވުނަސް ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކަށަވަރުވީ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 8
ބާސާގެ ވާދަވެރިޔަކީ ހަމައެކަނި ރެއާލެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާގެ ހަމައެކަނި ވާދަވެރިޔަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ޓީމުތަކާ މެދު ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017
"ފޯމު ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ބާސެލޯނާ ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ"

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 11) - ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ބާސެލޯނާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ ޓީމުތަކުން ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 9
މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ބާސާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ރެފްރީ އަށް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ވެލެންސިއާ އާއި ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ގޯލެއްގެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އިން މެޗުގެ ރެފްރީންނާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން 3-0 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކުރިއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ފްރާންސިސްކޯ އަލްކަސެރުގެ ދެ ލަނޑުން 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުރީގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ބާސާ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ބިލްބާއޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) – ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ އަށް ބޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 11
ފިފްޕްރޯ ޓީމުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ނުފޫޒް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ދަ ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ފިފްޕްރޯ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު 11 ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމު ސްޕެނިޝް ލީގުން މި ފަހަރު ވެސް ޑޮމިނޭޓްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 14
މައްސަލަ ބޮޑުވި ގޯލަކާ އެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޖެރާޑް ޑެލޮފޭއު ޖެހި ގޯލަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 17
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވެ ރެއާލަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުން މޮޅުވެފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
"ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުތައް ސިޔާސީ ނުކުރޭ"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗު ސިޔާސީ ނުކުރުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެދިއްޖެ އެވެ.