04 ޖޫން

June 04, 2018 6
ޔުނައިޓެޑަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އުމްޓީޓީ ބާސާގައި މަޑުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 4
އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (މެއި 21) - ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން އެ ޓީމު ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 8
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ މެދު ހިތް ސާފު: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 18) - އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަ ނުވެ އޮތުމުން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ އެވޯޑްދޭ "ފްރާންސް ފުޓްބޯލް" މަޖައްލާ އިން ބުނެފައިވާއިރު އިނިއެސްޓާ ބުނީ "ހިތް ސާފު" ކަމަށެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 35
ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ލެވާންޓޭ، ސްޕެއިން (މެއި 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ލެވަންޓޭ އިން ނިމުން ގެނެސްފި އެވެ. ލެވާންޓޭ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވީ 5-4 އިންނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 10
ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތާމައެއް ނެތް: ކުޓީނިއޯ

ބާސެލޯނާ (މެއި 12) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޮޑު ޓްރާންސްފާއެއްގައި ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ނިންމުމާ މެދު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 7
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ 5-1 ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
ބާސެލޯނާ އަށް ގްރީޒްމަން ޔަގީންކަމެއް ނުދޭ: ރައީސް

ބާސެލޯނާ (މެއި 8) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 22
މެޑްރިޑާ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ބާސެލޯނާ (މޭ 7) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު، ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 22
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސާ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 30) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 4-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދި 25 ވަނަ ފަހަރެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 2
ބާސެލޯނާ އަށް ފާޑުކިޔުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 29) - އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ފެއިލްވީ އެންމެ ޓެސްޓަކުން ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 12
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ދުވަހަކު ވެސް ނުކުޅޭނަން: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 28) – މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ މި ވަނީ 22 އަހަރަށް ފަހު، މި ސީޒަން ނިމުމުން ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެ ހިސާބުން އެންމެންގެ ސުވާލަކަށްވީ އޭނާ ދެން ފެންނާނީ ކޮން ތަނަކުންބާވަ އެވެ؟ ކުރީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާއާ އަލުން ގުޅެން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 7
ވަލްވާޑޭ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 24) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކްލަބުން ވަކިވާން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 11
ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ރެކޯޑެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 22) - ސްޕެނިޝް ކޮޕަ ޑެލް ރޭ ފައިނަލުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 30 ވަނަ ފަހަރެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 2
ބާސެލޯނާ އަށް ކޮންމެ ތަށްޓެއް ވެސް މުުހިއްމު: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 21) - ބާސެލޯނާ އިން ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެ ތަށި ވެސް އެ ޓީމަށް މުހިއްމު ކަމަށް ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނެތި ބާސާ އެއްވަރުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 18) – ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނަ ސްޕެނިޝް ކަޕް ފައިނަލަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުކުތް ބާސެލޯނާ ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓާ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 17) - ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލިއޮނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 9
ބޮޑު ރެކޯޑަކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައި ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ހަތް ޕޮއިންޓާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 11
ބާސެލޯނާ އިން ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ބާސެލޯނާ އަކީ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ވިސްނާ ޓީމެއް ކަމަށާއި މާޒީވެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 9
އިނިއެސްޓާ އަށް ދެ ހިތާމައެއް

ރޯމް، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ރޭ ބާސެލޯނާ ކެޓުމުން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ދެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

April 11, 2018 40
ބާސާ ކަޓުވާލައި ރޯމާ އިން ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި!

ރޯމް (އޭޕްރިލް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވާތާ އަހަރެއް ވެފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.