25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
ބްރެޒިލް ދެ ތަރިން ގެންނާނެ ކަމަށް ބާސާ ވައުދުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 25) – ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރޭތޯ ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ ލައްކަ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާއާ އެކު ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން ނޭމާ ގާތު ވައުދުވެދައިވާ ކަމަށް...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
ނޭމާ ހޯދަން 220 މިލިއަަން ޔޫރޯ ހޭދަކުރެވޭނެތަ؟

ޕެރިސް (ޖުލައި 23) - ބާސެލޯނާ އިން ނޭމާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން ހެދި ކޮންޓްރެކްޓްގައި އޭނާ ވިއްކާލަން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 220 މިލިއަން ޔޫރޯ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ އަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން އެ އަގު ހުށަހަޅަން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވަނީ ޕީއެސްޖީން ނޭމާ އަށް މި އަގު ދޭނީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 1
އެއްވެސް އަގެއްގައި ނޭމާ ނުވިއްކާނަން: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 21) - އެއްވެސް އަގެއްގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ނުވިއްކާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
ނޭމާގެ ބިޑަކީ ވެރާޓީ މައްސަލައިގެ ބަދަލު ހިފުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 19) - ޕީއެސްޖީން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ނޭމާ ގެންނަން އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބުނާ 220 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅީ އިޓަލީގެ މާކޯ ވެރާޓީ ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ތަފާތު ދައްކާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 14) - އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ އިން ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގެ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން: ޕައުލީނިއޯ

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (ޖުލައި 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބް ގުއަންޒޫ އެވަގްރާންޑޭ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މެސީ މަޑުކުރީ ޝަރުތުތަކެއް ކޮށްފައެއް ނޫން: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 8) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރީ ބަދަލުގައި އެއްްވެސް ކަމަކަށް ޝަރުތު ކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017
ސަބާޔޯސް ހޯދަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަހިފުމަކަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 6) - މި ފަހަރުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ވިދާލި ސްޕެއިނުގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސަބާޔޯސް ހޯދަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
"އެންރީކޭގެ ކާމިޔާބީ ވަލްވޭޑޭ އަށް ތަކުރާރު ކުރެވޭނެ"

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 5) - ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އަށް އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމުގައި ހުރި ލުއިސް އެންރީކޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އަދި ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އޮތީ ބާސެލޯނާ؟

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 4) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ ކުރިހޯދާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބެލެރިން ބޭނުންވޭ: ޑެލޮފޭއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 3) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ފުލްބެކް ހެކްޓަ ބެލެރިން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމާ އަލުން ގުޅެން ނިންމާފައިވާ ވިންގް ޖެރާޑް ޑެލޮފެއު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 2
މެސީ މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ޒުވާން އުމުރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އޭޖެންޓް ހޮރާސިއޯ ޖަޖިއޯލޯ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 2
ވެރާޓީ ބޭނުމީ ބާސާ، އެކަަމަކު ޕީއެސްޖީ ދުލެއް ނުދޭނެ

ޕެރިސް (ޖޫން 24) – ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އިޓަލީ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޕީއެސްޖީން އޭނާ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންއުޅޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ފުޓްބޯލް އަދި ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ކްލައިވެޓް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ބްރެޒިލްގެ ލޫކަސް ލީމާ ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 23) – ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަސް ލީމާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
އޮސްމާނޭ ގެންނަން ބާސާ ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (ޖޫން 19) – ބާސެލޯނާ އިން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި ވެސް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ މި ސީޒަނުގައި ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 1
2006 ގައި ބާސާ އަށް މެސީ ނުގެއްލުނީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 17) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ދައްކަން 2006 ވަނަ އަހަރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކްލަބާ ނުގުޅުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ވެރާޓީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އޭޖެންޓް

ޕެރިސް (ޖޫން 13) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެރާޓީގެ އޭޖެންޓް ޑޮނާޓީ ޑި ކާޕްލީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 5
އެންމެ ފަހުން މެސީ އާއި ބާސާ އެއްގަލަކަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 9) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ބާސެލޯނާ އިން ޓޮޓެންހަމްގެ އެރިކްސަން އަށް ބިޑްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 7) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް ބާސެލޯނާ އިން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ބާސެލޯނާގެ ޝައުގު ޑި މަރިއާ އާއި ސައުލް އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 5) – ބާސެލޯނާ އިން ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ އެންހެލް ޑި މަރިއާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސައުލް ނިގުއޭޒް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.