05 މާޗް

March 05, 2018 9
މެސީގެ 600 ވަނަ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 6
ލަސް ޕަލްމާސް އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލަސް ޕަލްމާސް އިން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 10
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި، ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ ލީޑު ބޮޑުކުރިއިރު، އަލަވޭސް އަތުން 4-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކަންތައްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ބާސެލޯނާ އިން މޮޅަށް ކުޅުނު ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) – ޗެލްސީ ކޮޅަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެ ދެ ޓީމު ރޭ ލަންޑަނުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 9
މެސީ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނުހަދާނަން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވަން ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ޗެލްސީން ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 10
ބާސެލޯނާ އިން އާ ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

އެއިބާ (ފެބްރުއަރީ 18) – ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018
ކުޓީނިއޯ ޕޯޗުގަލްގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދަނީ ކީއްވެ؟

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 15) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭމޭކަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ޕޯޗުގަލްގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 3
މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ: މޮރާޓާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) – ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
"ސިޓީ-ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން"

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

February 12, 2018
ބާސާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ގެޓަފޭއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 1
ކުޓީނިއޯގެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ފައިނަލަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 9) - ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު 2-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ބާސެލޯނާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
އެސްޕަންޔޯލާ އެއްވަރުކޮށް ބާސާ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 5) – ޖެރާޑް ޕީކޭ ޖެހި ގޯލާ އެކު އެސްޕަންޔޯލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވެ 22 މެޗު ފުރިހަމަކޮށް ކްލަބުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ވަލްވޭޑޭ ކަންބޮޑުވުމެއްގައި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 2) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ 1-0 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޗު ބަލަން ވަން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން ބާސެލޯނާ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 11
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޝިންތަކެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 5
ބާސެލޯނާގެ އަމާޒަކީ ތިން ތަށި: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 27) - މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއިން އަމާޒުހިފާފައިވަނީ ތިން ތަށްޓައް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
ކުޓީނިއޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 26) - ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީގައި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން އެސްޕަންޔޯލް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 2
މަޝެރާނޯ ބާސެލޯނާ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 24) – ބާސެލޯނާގައި ހަތް އަހަރާ ބައިގެ މުއްދަތެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާ ޑިފެންޑަރު ހަވިއާ މަޝެރާނޯ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 15
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 7-1 ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވުމުން ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 21) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ރޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 6
މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިިއިރު ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 18) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިއިރު، އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 3
ޑެމްބެލޭ އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 16) – ބާސެލޯނާ އިން މި ސީޒަނުގައި 96.8 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތް ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.