19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 3
ބޭނުންވަނީ ފަސް ގޯލު، ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން މިރޭ ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ފަސް ގޯލު ޖަހައިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 14
ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ފޯވާޑުންގެ ލަޝްކަރެއް!

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 17) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އަށް ފޯވާޑުން ނެރެފާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
ބާސާ އިން ޑެލޮފެއޫ އަލުން ގެންދަނީ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 16) – އެވަޓަންގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިން ވިންގާ ޖެރާޑް ޑެލޮފެއޫ ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށް އެ...

April 16, 2017 3
މެޑްރިޑް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިއިރު މެސީ ބާސާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 16) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިސްކޯގެ ލަނޑާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ސަލާމަތްވިއިރު، ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 5
ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން ނޭމާއަށް ރެއާލް މެޗު ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 12) – ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ...

April 12, 2017 16
ބާސާއަށް އަނެއްކާ ވެސް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ހިތްދަތިކަން

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރިލް 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ސްޕެއިނުގެ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 7
މިހާރު އޮތީ ކުރީގެ ޔުވެންޓަސްއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރިލް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުު އޮތީ ކުރިއަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 6
ބާސެލޯނާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މަލާގާ (އޭޕްރިލް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ހަމަހަމަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 1
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ރެއާލުން ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދިއިރު ލެގަނޭސް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް 4-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 4
ބާސާ މޮޅުވެ މެޑްރިޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުކޮށްފި

ގްރަނާޑާ (އޭޕްރިލް 3) – ގްރަނާޑާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ބާސެލޯނާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 2
މެސީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 2) ބޭއަދަބީ ބަހުން ލައިންސްމަނާ މުހާތަބު ކުރުމުން ފީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އާޖެންޓީނާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017
ބާސާއާ ގުޅިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަމްޕައޯލީ ދީފި

ސެވިއްޔާ (އޭޕްރިލް 1) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީއަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސެވިއްޔާގެ އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޯލީ ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 8
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (މާޗް 31) - ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 6
މެސީ އަށް ދިނީ ނުހައްގު އަދަބެއް: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 30) - އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ ހަތަރު މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކީ ނުހައްގު އަދި މާބޮޑު އަދަބު ކަމަށް އޭނާގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 1
ބާސާގެ ރިޒާވް ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް ކްރައިފްގެ ނަން

ބާސެލޯނާ (މާޗް 26) – މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި ބާސެލޯނާ އާއި ނެދަލެންޑްސްގެ ލެެޖެންޑް ޔޮހާން ކްރައިފުގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ބީ ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް އޭނާގެ ނަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 4
މެސީ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 21) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ރޮބާޓް ފެނާންޑޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 21, 2017 3
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނޭމާ ޝައުގުވެރިވޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 21) - މުސްތަގުބަލުގައި އިނގިރޭސި ކްލަބަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ 4-2 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ބާސެލޯނާ އިން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 5
"ޔުވެންޓަސްގައި އޮތީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްކޮޑެއް"

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) – މެޗެއް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ބަދަލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ޔުވެންޓަސްގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ކުއާޓާގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ޔުވެންޓަސް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 17) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 9
ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ރެއާލުން ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 5
ބާސެލޯނާ ހަމަބިމުގައި، ރެއާލްގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އޮތީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 23
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަށް އަދަބު ދެނީ؟

ލަންޑަން (މާޗް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދި މެޗުގެ ރެފްރީ ޖަރުމަނުގެ ޑެނިޒް އައިޓްކިން އަށް އަދަބުދޭން ޔުއޭފާގެ ރެފްރީސް ޕެނަލުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.