09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 1
ބާސެލޯނާ އިން ޝަޕޮކޮއެންސްއާ އެކު މެޗެއް ކުޅެނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – އަންނަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާއާ އެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް އެ ކްލަބުން، ބްރެޒިލްގެ ޝަޕޮކޮއެންސް އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

December 09, 2016
ދިގު މުއްދަތަކަށް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ބާސާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް، ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 7) – އާޑާ ޓުރާންގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލިއިރު ބެންފީކާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީ ގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 8
ފަހު ވަގުތު ރާމޯސްގެ ލަނޑުން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 4) – އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިިލްސިލާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޮޅެއް އިތުރުކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ނަގާފައިވާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 5
ބާސެލޯނާ އަށް މަރުގެ މެޗެއް، ރެއާލް އިތުބާރާ އެކު

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އަށް މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ. މުހިއްމު މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އިތުބާރާ އެކު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ރެއާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރުގައި ރޭ ލިއޮނެސާ އަތުން 6-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެނިޝް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ހާކިއުލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް އިނިއެސްޓާ އަށް ކުޅެވޭނެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 30) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ ފިޓްވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
މެސީގެ ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ލަނޑުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް އެކަމާ ބިރުނުގަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ގާޑިއޯލާގެ އެދުމަކީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 26) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް، އޭނާ އަށް ބޮޑު އޮފާއެއްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016
ބާސެލޯނާ ބަރޯސާވަނީ ހަމައެކަނި އަހަންނަކަށް ނޫން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމު ބަރޯސާވަނީ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭލް އަށް ނުކުޅެވިދާނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ގަރެތު ބޭލްގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2016 2
ސިޓީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ބާސާ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ގްލާސްގޯ، ސްކޮޓެލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 24) – ސެލްޓިކް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސީ ގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ބާސެލޯނާ ހޯދިއިރު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކްއާ 1-1 އިން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 6
ނޭމާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 23) – ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ޓްރާންސްފާގައި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުގައި ނޭމާ ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލައި 10.6 މިލިއަން ޖޫރިމަނާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
ބާސާގެ މުހިއްމު ތިން ޑިފެންޑަރުން ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 17) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަލާގާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ މުހިއްމު ތިން ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ޖެރާޑް ޕީކޭ އާއި ޖޯޑީ އަލްބާ އަދި ޖެރެމީ މެތިއު ފިޓްވެ ޕްރެކްޓިހަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ލިވަޕޫލުން އާޑާ ޓުރާން އަށް ބިޑް ކުރަނީ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 15) - ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތުރުކީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޑާ ޓުރާން އަށް ލިވަޕޫލުން ބިޑް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 7
އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދެނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން!

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު މުސާރަދޭ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބަކަށް އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 5
ކޯޓީިނިއޯ ގަންނަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 13) - ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް: ކޫމަން

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެވަޓަން އަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް އެވަޓަންގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް 500 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ލަލީގާ އަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ލީގެއް ނޫން ކަމަށާއި ލީގަށް ވާދަކުރާ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
ބާސެލޯނާ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަދަލުހިފައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިފައިފި އެވެ.