22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 6
މެސީ ތިން ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން...

September 22, 2016 7
ރެއާލް އަދި ބާސާ އިން ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މެޗުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ހަދަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑުން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
މެސީ އާއި ނޭމާ ގަންނަން ސިޓީން މަސައްކަތްކުރި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ނޭމާ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ގެންދަން އެ ކްލަބުން މި ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެގަނޭސް އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
މެސީގެ ރެކޯޑް ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 7-0 އިން ސެލްޓިކް އަތުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016
ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީން 190 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމަށް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީން 190 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅި ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ވެގްނާ ރިބެއިރޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 4
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، ބާސެލޯނާ އަލަވޭސްގެ އަތްދަށުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 5-2 އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް ޖެހިލިއިރު، ލީގަށް މިފަހަރު ޕްރޮމޯޓްވި އަލަވޭސް އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
ބާސެލޯނާގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރޮނާލްޑީނިއޯ ހަމަޖައްސައިފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ބާސެލޯނާގެ އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ރޮނާލްޑީނިއޯ ހަމަޖައްސައި އެ ކްލަބް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2016
ގަބިގޯލް އިންޓަ އަށް ވިއްކާލުމުން ބާސެލޯނާ ރަތަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސަންޓޯސް އިން އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް ބާބޯސާ (ގަބިގޯލް) އިންޓަ އަށް ވިއްކާލީ ބާސެލޯނާއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 3
ނިކަން ބަލާބަލަ! ކުޅިވަރު ރޫހުގެ ނަމޫނާ ކުދިންކޮޅު

ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސަކީ ފެއާޕްލޭ އެވެ. ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ އެއް ގޮތަށް ކުޅުމެވެ. އެކަމަކު ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ އެކަން ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު ކްލަބް ބާސެލޯނާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން މި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ރޫހުގެ ރީތި މިސާލެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016
ވެލެންސިއާގެ އަލެސެޔާ ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 31) - ބާސެލޯނާ އިން ވެލެންސިއާގެ ފޯވާޑް ޕަކޯ އަލެސެޔާގެ ސޮއި ހޯދިއިރު ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް މުނީރް އެލް ހައްދާދީ، ލޯނެއްގެ ދަށުން ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

August 31, 2016 1
ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ޒަވީގެ އުއްމީދެއް

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ދެ އަހަރު އޮތަސް ބާސާ އިން ބޭނުންވަނީ ޔަގީންކަން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 30) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާން ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށް ވާހަކަތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާމޮޓެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 2
އެންރިކޭއާ އެކު ބާސާ 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލުއިސް އެންރިކޭގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ބްރާވޯ ސިޓީ އަށް، ސިލެސެން ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ސޮއިކުރި އިރު ބަދަލުގައި ބާސެލޯނާ އިން އަޔަކްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖެސްޕާ ސިލެސެން ގެނެސްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ބާސެލޯނާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 25) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 11
ސްޕޭންގެ ތަރި ޒަވީ ހާއްސަ މެޗަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު މި މަހު 29 ގައި ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ސިލިސަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 22) - އަޔެކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޔެސްޕާ ސިލިސަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 4
ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ ސިޓީން ހާޓް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) - ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޖޯ ހާޓް ވިއްކާލަން ތައްޔާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2016 1
ސުޕަ ކަޕް ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) - އާޑާ ޓުރާންގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސެވިއްޔާ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވުނަސް ހަމަބިމުގައި ތިބެންޖެހޭ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އާ ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް އުފާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމަބިމުގައި ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ލިވަޕޫލަކީ އަހަންނަށް ހާއްސަ ޓީމެއް: ސުއަރޭޒް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ ޓީމެއް ކަމަށް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ޕޯޗުގަލްގެ ގޯމޭސް ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 22) - ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާގެ ޕޯޗުގަލް މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ގޯމޭސް ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.