05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 11
ރެއާލަށް މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ ފަހު ވަގުތު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ގެޓަފޭ ބަލިކުރިއިރު، ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު އެސްޕަންޔޯލުން ޖެހި ގޯލާ އެކު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ބާސެލޯނާ ކީޕަރު ސްޓެގެން އަށް ސުޕަ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ޓާ ސްޓެގެންގެ ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ހަފްތާގައި ފަށާ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
ނޭމާ ވިއްކާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ފީފާ އިން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 3) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ވިއްކާލާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
އިންޓަ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 10
މެސީ ހުއްޓުވުމަކީ ކޯޗުންނަށް ވެސް ޗެލެންޖެއް: މޮރީނިއޯ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވުމަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި އޭނާ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެއީ މެސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ކޯޗަކަށް ވެސް އޮންނާނެ ޗެލެންޖެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 4
ބޮޑު މުސާރަ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ބާސާ، ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 25) - އެވްރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަދޭ ކުޅިވަރު ޓީމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީ ތިން ޖާގަ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 11
ބާސާ އިން މެސީ އަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވަނީ އުމުރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 7
ބާސާ-ރެއާލް އެއްވަރު، ދަނޑު ބޭރުގައި ހަމަނުޖެހުން

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 19) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު ދަނޑު ބޭރުގައި އަނިޔާވެރި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 5
އެލް ކްލަސިކޯ އަށް ސިޔާސީ ހިޔަނި އެޅުމުގެ ބިރު

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ސަމާލުކަން ބޮޑު އެއް މެޗު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުގައި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާ ދިއުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތްކަމަށް ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 5
ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވުމުން މެޑްރިޑަށް ފުރުސަތެއް

ސެން ސެބަސްޓިއަން (ޑިސެމްބަރު 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ތާވަލުގެ ކުރިއަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 7
އެންމެ މޮޅީ މެސީ ކަމަށް ބުނަން އުނދަގޫ: ރޮނާލްޑީނިއޯ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އެންމެ މޮޅީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮަނަލް މެސީ ކަމަށް ބުނަން އޭނާ އަށް އުނދަގޫކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 16
އިންޓަ ކަޓައިފި، ބާސެލޯނާގެ ފަޓީ އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 11) – ބާސެލޯނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފޯވާޑް އަންސޫ ފަޓީ ގޯލް ޖަހައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ގޯލެއް ޖެހި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ހެދި މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ވިޑާލް އިންޓަ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ބާސެލޯނާގެ ޗިލީ މިޑްފީލްޑަރު އަރްޓޫރޯ ވިޑާލް ގެންދިއުމަށް އިންޓަ މިލާނުން މި ހަފުތާގައި އެ ކްލަބާ އެކު މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 11
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކް ރެކޯޑް މެސީ މުގުރާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މަޔޯކާ އަތުން 5-2 އިން ބާސެލޯނާ ރޭ މޮޅުވި މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ހެޓްރިކް ހަދައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ހެޓްރިކް ހަދައިގެން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 6
މެސީގެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ އަލުން ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) – މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 7
ބާސާ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އިންތިޒާރުގައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ކުޑައެއް ނޫން: ޑޯޓްމަންޑް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އެކޭ އެއްގޮތަށް ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް އޮތް ޕްރެޝަރު ކުޑައެއް ނޫން ކަމަށް ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗު ލޫޝިއަން ފާވްރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 4
އެއް ވަނަ މަގާމަށް ރެއާލުން ބާސާ ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 3
މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 18) – އާ ކޮންޓްރެކްޓަކާ ބެހޭގޮތުން ލިއޮނަލް މެސީއާ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު އެރިކް އަބިދާލް ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 5
ބާސާ އިން އަހަރެން އަތުން ބޯޅަ އަތުލައިފި: ރަކިޓިޗް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 13) – ކުޅެން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ދެރަވާ ކަމަށް ބުނެ ޖެނުއަރީ މަހު ކްލަބް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރަތެއް ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް ދީފި އެވެ.